Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Galerija

Projekti

Mevlana program

Linkovi

Predstojeće odbrane radova

Studenti i studentska pitanja

Konferencije

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2017

Izmjena plana JN 2017

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Uredi Ured za podršku studentima s posebnim potrebama - Dokumenti

Vodič

Priručnik

 Identifikacijski obrazac

Popis literature

Više informacija o uredu...

 

Programi razmjene


OBAVIJEST O OTVORENOM POZIVU ZA PRIJAVU NA KOCAELI UNIVERZITETU (IZMIT, Turska) UNUTAR MEVLANA PROGRAMA RAZMJENE

Obaviještavamo studente prvog ciklusa, kao i nastavno osoblje Univerziteta u Bihaću da je otvoren poziv za stipendiranje boravka na Kocaeli univerzitetu u Turskoj http://www.kocaeli.edu.tr/int/ za zimski semestar 2018/2019. godine. Sve prijave idu preko Ureda za međunarodnu saradnju UNBI. Svi zainteresirani kandidati treba da se jave Mevlana koordinatoru na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. radi prijave i neophodnih prijavnih obrazaca.


ERASMUS + ICM STIPENDIRANJE RAZMJENE NASTAVNOG I NENASTAVNOG OSOBLJA UNUTAR MARE NOSTRUM KONZORCIJA (PORTUGAL)

Obaviještavamo sve nastavnike, kao i administrativno osoblje, da je otvoren poziv za prijavu za stipendiranje boravka na četiri (4) univerziteta u Portugalu unutar Mare Nostrum konzorcija, a radi se o sljedećim univerzitetima: Algarve Univerzitet (koordinator), Nova de Lisboa Univerzitet, Évora i Porto Univerzitet.  Poziv je otvoren do 31.januara 2018.godine, a sve prijave se vrše putem online platforme https://marenostrum2017.ualg.pt/ gdje imate sve informacije o samom programu, načinu prijave, kao i partnerskim institucijama. Dostupne su stipendije za predavanje i obuku. Za dodatne informacije i pojašnjenja, obratite se na email adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA I NASTAVNIKA NA ERASMUS+ ICM PROGRAM STIPENDIRANJA MOBILNOSTI SA UNIVERZITETOM U LJEIDI, ŠPANIJA

Obavještavaju se studenti i nastavnici Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću da je u okviru Erasmus+ programa otvoren poziv za prijavu za stipendiranje mobilnosti sa Univerzitetom u Lleidi (Lleida, Španija) u ljetnom semstru 2017/18. godine. Poziv za prijave otvoren je do 27. novembra 2017. godine, a pravo prijave imaju svi studenti i nastavno osoblje Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću u inženjerskim oblastima i računarstvu.
Na raspolaganju su dvije stipendije za mobilnost studenata u trajanju od po jedan semestar, te jedna stipendija za mobilnost nastavnika u trajanju od sedam dana.
Prijave se vrše najprije prijavnim mailom prema Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , a zatim i putem on-line sistema Univerziteta u Lleidi https://udl.moveon4.com/locallogin/5880a0473f5d668217c7d3fa/eng
Neophodna dokumentacija za prijavu studenata je:
-    kopija pasoša
-    prepis ocjena sa matičnog fakulteta
-    prijedlog ugovora o učenju (priprema se u dogovoru sa Uredom i voditeljem odsjeka)
-    aplikacijski obrazac (upućuje se kandidatima nakon što se prijave putem e-maila).
Lista predmeta na engleskom jeziku dostupna je putem linka http://www.eps.udl.cat/ca/info_per/exchange_students/.
Prijava nastavnika takođe se vrši najprije prijavnim mailom prema Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću na e-mail dzalila.muharemagic@unbi.b , a za online prijavu potreban je i plan rada koji se dogovara u saradnji sa Uredom i ustanovom domaćinom.
Mjesečna stipendija za studente iznosi 800 EUR, te jednokratni grant za putne troškove u iznosu od 275 EUR. Stipendija za nastavnike iznosi 120 EUR/dan i maksimalno 275 EUR za putne troškove. Postoji mogućnost plaćanja i zdravstvenog osiguranja u periodu boravka, ali se o tome dogovara sa ustanovom domaćinom.
Za sva dodatna pitanja i pomoć u procesu prijave zainteresirani studenti i natavnici mogu se javiti u Ured za međunarodnu saradnju, putem maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i putem telefona 037/226-273.


KONKURS ZA PRIJAVU NA ERASMUS+ ICM PROGRAM STIPENDIRANJA MOBILNOSTI SA CUKUROVA UNIVERZITETOM, TURSKA

U okviru Erasmus+ ICM programa raspisan je konkurs za prijavu za stipendiranje mobilnosti za ljetni semestar 2017/2018. godine na Cukurova Univerzitetu, (Adana, Turska). U skladu sa potpisanim ugovorom, dostupne su sljedeće studijske oblast: poljoprivreda, engleski jezik, njemački jezik i predškolski odgoj.
Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa studija, te akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Bihaću.

Prijave se vrše putem matičnog Ureda za međunarodnu saradnju putem emaila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Rok za prijavu je 15.11.2017.godine (samo nominacija studenata, potom slijedi dostavljanje neophodne dokumentacije)
1. Ugovor o učenju (PDF) Spisak predmeta na http://eobs.cu.edu.tr/SistemDetay_en.aspx?OgrTurId=2
2. Prepis ocjena
3. Kopija pasoša (PDF).
4. Potvrda o poznavanju engleskog jezika (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju) (PDF).
5. Zdravstveno osiguranje na engleskom jeziku (PDF)).

Mjesečna stipendija za studente iznosi 800 eura + 275 eura za troškove putovanja.

Za sve dodatne informacije, stojimo vam na raspolaganju na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili 226 273.


OBAVIJEST O OTVORENOM POZIVU ZA PRIJAVU ZA STIPENDIRANJE RAZMJENE STUDENATA I OSOBLJA (nastavno i nenastavno) NA SILESIAN TEHNOLOŠKOM UNIVERZITETU U POLJSKOJ UNUTAR ERASMUS+ ICM PROGRAMA (MEĐUNARODNA KREDITNA MOBILNOST)

Obaviještavamo Vas da je otvoren Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata i osoblja Univerziteta u Bihaću (ljetni semestar 2017/2018 godine) na Silesian Tehnološkom Univerzitetu u Poljskoj.
Sve prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću koji šalje pismo nominacije sa traženim podacima studenta, nakon čega slijedi i online aplikacija nominiranih studenata.

Nominirani studenti će koristiti on-line platformu za prijavu, za koju će dobiti link nakon što se prijave za razmjenu svom matičnom Uredu za međunarodnu saradnju putem emaila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 02.11.2017. godine (to je samo dostavljanje vaših imena, stoga ne oklijevajte da nam se javite)
Neophodna dokumentacija koju student šalje nakon nominacije je putem online platforme https://incoming.polsl.pl/
1. Prepis ocjena;
2. Certifikat o poznavanju jezika kojim se potvrđuje znanje engleskog jezika – u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane matičnog Univerziteta (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju UNBI);
3. CV u Europass formatu;
4. Skenirana kopija pasoša;
5. Jedna mala fotografija (biometrijska);

Ponuda SUT-a za studiranje na engleskom jeziku se može naći na sljedećem linku: https://drive.google.com/drive/folders/0B62vY4VN3gnRbnhPVGRGaEJjM2M

Rok za podnošenje online aplikacije (putem platforme sa svom prikupljenom dokumentacijom) je 01/12/2017; 23:59

Nastavno i administrativno osoblje treba da se jave matičnom Uredu za međunarodnu saradnju na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sa prijedlogom plana rada ili predavanja do 05.11.2017.godine radi nominacije i prijave kandidata. Ne korsiti se on-line platforma za prijavu osoblja.

Molimo sve zainteresirane kandidate da se jave putem maila na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili na 226 273 za dodatne informacije ili ukoliko žele da se prijave.


KONKURS ZA PRIJAVU NA ERASMUS+ ICM PROGRAM STIPENDIRANJA MOBILNOSTI SA UNIVERZITETOM NOVA DE LISBOA

U okviru Erasmus+ ICM programa raspisan je konkurs za prijavu za stipendiranje mobilnosti za ljetni semestar 2017/2018. godine na Univerzitetu Nova de Lisboa, Portugal U skladu sa potpisanim ugovorom, dostupne su sljedeće studijske oblasti http://icm2017.unl.pt/courses

    -Arts and Humanities
    -Social Sciences, Journalism and Information
    -Law
    -Natural Sciences, Mathematics and Statistics
    -Information and Communication Technologies
    -Engineering, manufacturing and construction
    -Agriculture
    -Forestry
    -Health and welfare

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa studija, te akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Bihaću. Mjesečna stipendija za studente iznosi 800 eura + 360 eura za putne troškove, a za osoblje dnevnica iznosi 120 eura. Napomena: troškovi vize, dozvole za boravak i osiguranja, student snosi sam. Prijava se vrši online na http://icm2017.unl.pt/apply, te kandidati nisu u obavezi da šalju dokumentaciju matičnom Uredu za međunarodnu saradnju. Vodič za aplikante možete pronaći na sljedećem linku gdje se nalaze sve neophodne informacije sa kojima se morate upoznati prije samog procesa prijave: file:///C:/Users/User1/Downloads/applicants_guide_incoming.pdf

Konkurs je objavljen 24.10.2017. godine, a rok za online aplikaciju je 10.11.2017.godine.

Molim Vas da imate u vidu da dokumentacija, kao što su ugovor o učenju i ugovor o mobilnosti moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje.

Za sve dodatne informacije, stojimo vam na raspolaganju na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


OBAVIJEST O RAZMJENI STUDENATA SA UNIVERZITETOM U VALENCIJI, ŠPANIJA UNUTAR ERASMUS+ ICM PROGRAMA (MEĐUNARODNA KREDITNA MOBILNOST)

Obaviještavamo Vas da je otvoren Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata prvog ciklusa Univerziteta u Bihaću (ljetni semestar 2017/2018 godine). Na osnovu potpisanog Ugovora sa ovom partnerskom institucijom, razmjena se može odvijati unutar svih ponuđenih oblasti, koje možete pogledati na sljedećem linku, a na sljedećem linku je ponuda predmeta na engleskom jeziku http://links.uv.es/3ZTgndA
Sve prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću. Molimo sve zainteresirane kandidate da se jave putem emaila na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili na 226 273 za dodatne informacije ili ukoliko žele da se prijave. Do 14.11. 2017. godine je neophodno da pošaljemo informacije o studentima, a potom slijedi dostava i neophodne dokumentacije. Iznos mjesečne stipendije je 800 eura + troškovi puta. Iskoristite ovu iznimno lijepu priliku i provedite naredni semestar na Univerzitetu u Valenciji u gradu umjetnosti i nauke.


OBAVIJEST O OTVORENOM POZIVU ZA RAZMJENU NASTAVNOG OSOBLJA UNUTAR ERASMUS+ ICM PROGRAMA SA UNIVERZITETOM U MILANU (ITALIJA)

Obaviještavamo nastavnike Biotehničkog fakulteta, Odsjeka za poljoprivredu, da je otvoren poziv za prijavu za stipendiranje boravka na Univerzitetu u Milanu (Italija) na Poljoprivrednom odsjeku i na Odsjeku za Veterinu. Predviđeno je stipendiranje predavanja za ukupno 4 nastavnika, po dva iz obe oblasti. Svi troškovi su pokriveni stipendijom. Trajanje boravka je 5 dana + 2 dana predviđena za putovanje. Za prijavu je neophodno da dostavite kratko motivaciono pismo, opis istraživačke oblasti i opis aktivnosti (predavanja) koje bi održali na ovom Univerzitetu. Dokumentacija se šalje u naš Ured za međunarodnu saradnju na email adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Za dodatna pitanja Vam stojimo na raspolaganju putem maila ili pozivom na 226 273.


OBAVIJEST ZA RAZMJENU NASTAVNOG OSOBLJA NA ISLAMSKI UNIVERZITET U ROTTERDAMU, HOLANDIJA UNUTAR ERASMUS+ ICM PROGRAMA ZA KREDITNU MOBILNOST

Obavještava se nastavno osoblje Univerziteta u Bihaću u oblastima društvenih nauka da je otvoren poziv za stipendiranje gostujućih predavanja i obuka na Islamskom univerzitetu u Rotterdamu. Na raspolaganju su tri stipendije, jedna za gostujuća predavanja i dvije za obuke osoblja. Erasmus+ stipendije podrazumijevaju jednokratan iznos za putne troškove, troškove smještaja i dnevnice u trajanju od pet radnih dana i dva dana putovanja. Detaljnije informacije i pomoć pri prijavi dostupni su u Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću ili putem maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Svi zainteresirani nastavnici potrebno je da se jave putem navedenog maila najkasnije do 30. septembra 2017. godine.


OBAVIJEST O RAZMJENI STUDENATA SA UNIVERZITETOM U MARIBORU, R.SLOVENIJA UNUTAR ERASMUS+ PROGRAMA ICM (MEĐUNARODNA KREDITNA MOBILNOST)

Obaviještavamo vas da je Univerzitet u Mariboru raspisao konkurs za studentsku mobilnost za akademsku godinu 2017/2018. godinu u sklopu programa Erasmus+ ICM za studente prvog i drugog ciklusa Univerziteta u Bihaću. Unutar ovog poziva je moguća prijavu iz svih ponuđenih oblasti za razliku od prethodnog poziva.
Poziv je dostupan na https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure.aspx. Sve prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću, odnosno Ureda dostavlja kompletnu pristiglu dokumentaciju prijavljenih studenata do 31. maja 2017. godine.  Molimo sve zainteresirane kandidate da se jave putem maila na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili na 226 273 za sve dodatne informacije ili ukoliko žele da se prijave. Iskoristite ovu iznimno lijepu priliku i provedite naredni semestar na Univerzitetu u Mariboru.


OBAVIJEST O OTVORENOM POZIVU ZA PRIJAVU OBAVIJEST O RAZMJENI STUDENATA SA SILESIAN TEHNOLOŠKIM UNIVERZITETOM U POLJSKOJ UNUTAR ERASMUS+ ICM PROGRAMA (MEĐUNARODNA KREDITNA MOBILNOST)

Obaviještavamo Vas da je otvoren Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću (zimski semestar 2017/2018 godine) na Silesian Tehnološkom Univerzitetu u Poljskoj. Sve prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću koji šalje pismo nominacije sa traženim podacima studenta, nakon čega slijedi i online aplikacija nominiranih studenata.

Nominirani studenti će koristiti platformu za prijavu, za koju će dobiti link nakon što se prijave za razmjenu svom matičnom Uredu za međunarodnu saradnju putem emaila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Neophodna dokumentacija koju student šalje je:

  1. Nominacijsko pismo (od matičnog Ureda za međunarodnu saradnju);
  2. Prepis ocjena;
  3. Certifikat o poznavanju jezika kojim se potvrđuje znanje engleskog jezika – u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane matičnog Univerziteta (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju UNBI);
  4. CV u Europass formatu; 
  5. Skenirana kopija pasoša;
  6. Jedna mala fotografija;
  7. Motivacijsko pismo - poželjno, ali ne i obavezno.

Ponuda SUT-a za studiranje na engleskom jeziku se može naći na sljedećem linku: http://www.studyinenglish.polsl.pl/Pages/CurriculaandCoursesinEnglish.aspx 

Rok za podnošenje online aplikacije (putem platforme sa svom prikupljenom dokumentacijom) je 18/06/2017 23:59, međutim svi zainteresirani studenti se moraju prijaviti svom matičnom Uredu do 02.06.2017. godine na gore navedenu email adresu da bi ostalo dovoljno vremena da se odradi i online aplikacija do krajnjeg roka za prijavu)

Uslovi za apliciranje su:

- Studenti, koji apliciraju na mobilnost, moraju imati status studenta – moraju biti upisani na matičnoj instituciji 

- Radni jezik je engleski – svi dokumenti aplikanta moraju biti na engleskom jeziku (dokumenti možete prevesti i sami, ali prevod se mora ovjeriti u matičnom Uredu za međunarodnu saradnju).

- Prijedlog Ugovora o učenju, poželjno 30 ECTS po semestru, minimalno 25 ECTS (časovi poljskog jezika koji se nude studentima ne ulaze u Ugovor o učenju. Ugovor o učenju obuhvata samo predmete njihove osnovne oblasti studiranja.

Molimo sve zainteresirane kandidate da se jave putem maila na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili na 226 273 za dodatne informacije ili ukoliko žele da se prijave.


OBAVIJEST O RAZMJENI STUDENATA SA UNIVERZITETOM U VALENCIJI, ŠPANIJA UNUTAR ERASMUS+ ICM PROGRAMA (MEĐUNARODNA KREDITNA MOBILNOST)

Obaviještavamo vas da je otvoren 2. Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata prvog ciklusa Univerziteta u Bihaću (zimski semestar 2017/2018 godine) unutar Erasmus+ ICM programa.

Na osnovu potpisanog Ugovora sa ovom partnerskom institucijom, razmjena se može odvijati unutar svih ponuđenih oblasti, koje možete pogledati na sljedećem linku
http://www.uv.es/uvweb/universitat/en/estudis-grau/oferta-graus/oferta-graus-1285846094474.html, a na sljedećem linku je ponuda predmeta na engleskom jeziku http://links.uv.es/3ZTgndA

Sve prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću. Molimo sve zainteresirane kandidate da se jave putem emaila na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili na 226 273 za dodatne informacije. Iskoristite ovu iznimno lijepu priliku i provedite naredni semestar na Univerzitetu u Valenciji u gradu umjetnosti i nauke http://www.uv.es/relint


OBAVIJEST ZA RAZMJENU NASTAVNOG OSOBLJA NA UNIVERZITETU NOVA de LISBOA, PORTUGAL UNUTAR ERASMUS+ ICM PROGRAMA ZA KREDITNU MOBILNOST

Obavještava se nastavno osoblje Univerziteta u Bihaću u oblastima društvenih nauka da je otvoren poziv za učešće u sedmici Fakulteta za društvene nauke Univerziteta NOVA de Lisboa u Lisabonu, Portugal u periodu od 29. do 2. juna. Nastavnom osoblju našeg Univerziteta na raspolaganju je pet stipendija.
Staff Week podrazumijeva boravak na navedenom fakultetu i prisustvo radionicama i obukama vezanim za istraživanja u društvenim naukama, razmjene studenata i nastavnika u navedenim oblastima, apliciranje za Erasmus+ projekte, ostvarivanje saradnje u datim oblastima, pripremu zajedničkih studija i sl.
Detaljnije informacije i pomoć pri prijavi dostupni su u Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću ili putem maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Svi zainteresirani nastavnici potrebno je da se jave putem navedenog maila najkasnije do 14. aprila 2017. godine.


OTVOREN POZIV ZA RAZMJENU STUDENATA I NASTAVNIKA UNUTAR MEVLANA PROGRAMA RAZMJENE – ABANT IZZET BAYSAL UNIVERZITET (BOLU, R.TURSKA)

Abant Izzet Baysal Univerzitet iz Bolua (http://www.ibu.edu.tr/en/) nas je obavijestio o otvorenom pozivu za razmjenu studenata i nastavnika u okviru Mevlana programa razmjene za akademsku 2017/2018. godinu. Kao i prošle godine, samo studenti društvenih i humanističkih nauka imaju pravo da apliciraju što je odluka Agencije za visoko obrazovanja R.Turske. Dodatna pojašnjenja oko same prijave, možete dobiti na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Neophodana dokumentacija:

1) Candidate student application form
2) Student Information Form
3) Foreign Language Result Document
4) Transcript
NAPOMENA:  Svu neophodnu dokumentaciju možete pronaći na: http://www.yok.gov.tr/en/web/mevlana/belgeler

Aplikacije se šalju isključivo putem Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću. Rok za podnošenje prijava je 02.03.2017. 


OTVOREN POZIV ZA RAZMJENU STUDENATA I NASTAVNIKA UNUTAR MEVLANA PROGRAMA RAZMJENE – AKDENIZ UNIVERZITET (ANTALIJA, R.TURSKA)

Akdeniz Univerzitet iz Antalije nas je obavijestio o otvorenom pozivu za razmjenu studenata i nastavnika u okviru Mevlana programa razmjene za akademsku 2017/2018. godinu. Iznos mjesečne stipendije za studente je 900 turskih lira, a nastavno osoblje ima pravo na putni trošak i dnevnicu u skladu sa njihovim akademskim zvanjem.
Kao i prošle godine, samo studenti društvenih i humanističkih nauka imaju pravo da apliciraju što je odluka Agencije za visoko obrazovanja R.Turske. Dodatna pojašnjenja oko same prijave, možete dobiti na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Aplikacije se šalju isključivo putem Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću. Rok za podnošenje prijava je 02.03.2017.
Više informacija o programu na: http://mevlana.akdeniz.edu.tr/tr


OBAVIJEST ZA RAZMJENU NASTAVNOG I NENASTAVNOG OSOBLJA NA UNIVERZITETU U VARŠAVI UNUTAR ERASMUS+ ICM PROGRAMA ZA KREDITNU MOBILNOST

Obavještavamo nastavno i nenastavno osoblje Univerziteta u Bihaću da je kroz Erasmus+ program Međunarodna kreditna mobilnost odobreno financiranje dvije stipendije za učešće u razmjeni sa Univerzitetom u Varšavi, Poljska za 2016/2017 i 2017/2018. godine, ,kako slijedi:
-          1 (jedna) stipendija za predavanje (STA)
-          1 (jedna) stipendija za obuku (STT)

Period mobilnosti je 7 dana, 5 radnih i 2 dana puta. Razmjena se može odvijati tokom ljetnog semestra 2016/2017 godine. Što se tiče stipendije za obuku (pretežno namijenjene za administrativno osoblje), koordinatorica sa Univerziteta u Varšavi predlaže da se ista iskoristi za međunarodnu sedmicu obuke osoblja koje organiziraju krajem proljeća, početkom ljeta (maj, početak juna) koje organizira Ured za međunarodnu saradnju za osoblje sa partnerskih institucija. Program obuke će biti objavljen na web stranici (http://bwz.uw.edu.pl/en/). Kod obuke nennastavnog osoblja, plan rada i pismo namjene su obavezni, a isti se prvo dostavljaju u Ured na međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


OBAVIJEST O OTVORENOM POZIVU ZA AKADEMSKU RAZMJENU SA SILESIAN TEHNOLOŠKIM UNIVERZITETOM U POLJSKOJ UNUTAR ERASMUS+ ICM PROGRAMA (MEĐUNARODNA KREDITNA MOBILNOST)

Obaviještavamo Vas da je otvoren Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću (ljetni semestar 2016/2017 godine) na Silesian Tehnološkom Univerzitetu u Poljskoj.
Sve prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću.
Ponuda SUT-a za studiranje na engleskom jeziku se može naći na sljedećem linku:

http://www.studyinenglish.polsl.pl/Pages/CurriculaandCoursesinEnglish.aspx

Rok za podnošenje aplikacija je 15. novembar 2016.

Aplikacije treba dostaviti u elektronskoj formi u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uslovi za apliciranje su:
- Studenti, koji apliciraju na mobilnost, moraju imati status studenta – moraju biti upisani na matičnoj instituciji
- Radni jezik je engleski – svi dokumenti aplikanta moraju biti na engleskom jeziku (dokumenti koje nije preveo sudski tumač moraju biti ovjereni od strane institucije koja šalje studenta)

Potrebni dokumenti:
- Formalna nominacija studenta od strane Ureda za međunarodnu saradnju
- Aplikacijski formular
- Prijedlog Ugovora o učenju, poželjno 30 ECTS po semestru, minimalno 25 ECTS (časovi poljskog jezika koji se nude studentima ne ulaze u Ugovor o učenju. Ugovor o učenju obuhvata samo predmete njihove osnovne oblasti studiranja)
- Prepis ocjena – za godine/semestre koji su završeni uz listu predmeta koji se pohađaju u momentu apliciranja, kopija diplome koja je već dodijeljenja (npr. kopija bachelor diplome za master studente)
- Certifikat o poznavanju jezika kojim se potvrđuje znanje engleskog jezika – u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane matičnog Univerziteta
-CV u Europass formatu
-Motivacijsko pismo i/ili refernce su poželjni, ali ne i obavezni

Neophodni dokumenti se mogu pronaći na sljedećem linku:
https://www.dropbox.com/sh/nk8uk5cndtszyw1/AACG7rb5rp9TLVPlwI48x7Uva?dl=0

Molimo sve zainteresirane kandidate da se jave putem maila na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili na 222 022 za dodatne informacije ili ukoliko žele da se prijave.


OBAVIJEST O RAZMJENI STUDENATA SA UNIVERZITETOM U MARIBORU, R.SLOVENIJA UNUTAR ERASMUS+ PROGRAMA ICM (MEĐUNARODNA KREDITNA MOBILNOST) za studente Biotehničkog fakulteta

Obaviještavamo Vas da je otvoren poziv na program stipendiranja mobilnosti studenata prvog i drugog ciklusa Univerziteta u Bihaću (ljetni semestar 2016/2017 godine). Na osnovu potpisanog Ugovora sa ovom partnerskom institucijom, razmjena se može odvijati unutar oblasti POLJOPRIVREDE. Poziv je dostupan na http://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure.aspx.
Sve prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću, odnosno naš Ured dostavlja kompletnu pristiglu dokumentaciju prijavljenih studenata do 28. novembra 2016. godine
Molimo sve zainteresirane kandidate da se jave putem maila na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili na 222 022 za dodatne informacije ili ukoliko žele da se prijave. Iskoristite ovu iznimno lijepu priliku i provedite naredni semestar na Univerzitetu u Mariboru.


OBAVIJEST O RAZMJENI STUDENATA/NASTAVNIKA/NENASTAVNOG OSOBLJA SA UNIVERZITETOM U VALENCIJI, ŠPANIJA UNUTAR ERASMUS+ ICM PROGRAMA (MEĐUNARODNA KREDITNA MOBILNOST)

Obaviještavamo Vas da je otvoren 1. Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata prvog ciklusa Univerziteta u Bihaću (ljetni semestar 2016/2017 godine), kao i nastavnog i nenastavnog osoblja. Na osnovu potpisanog Ugovora sa ovom partnerskom institucijom, razmjena se može odvijati unutar svih ponuđenih oblasti, koje možete pronaći na sljedećem linku http://www.uv.es/uvweb/universitat/en/estudis-grau/oferta-graus/oferta-graus-1285846094474.html
Sve prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću.
Molimo sve zainteresirane kandidate da se jave putem maila na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili na 222 022 za dodatne informacije ili ukoliko žele da se prijave. Iskoristite ovu iznimno lijepu priliku i provedite naredni semestar na Univerzitetu u Valenciji u gradu umjetnosti i nauke. Rok za nominaciju studenata je 15.novembar, a rok za dostavljanje neophodne dokumentacije je 10.decembar 2016. godine. Očekujemo Vas.


OTVOREN POZIV ZA RAZMJENU SA UNIVERZITETOM U MARIBORU, R.SLOVENIJA

U sklopu Erasmus+ programa, ključne aktivnosti 1, mobilnosti za studente i nastavno osoblje, Univerzitet u Bihaću je potpisao međuuniverzitetski ugovor sa Univerzitetom U Mariboru, R. Slovenija i odobreno je finansiranje mobilnosti između ove dvije institucije. Nastavnici i studenti iz oblasti POLJOPRIVREDE mogu da apliciraju na ovaj program mobilnosti. Rok za apliciranje je 30.04. 2016. godine.

Svi zainteresovani kandidati treba da se jave u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sve potrebne informacije o programu mobilnosti na stranici kao i vodiči za apliciranje su dostupni na http://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure.aspx

Razmjena se odnosi isključivo na studente i nastavno osoblje Univerziteta u Bihaću.


OTVOREN POZIV ZA RAZMJENU SA UNIVERZITETOM NOVA DE LISBOA, PORTUGAL

U sklopu Erasmus+ programa, ključne aktivnosti 1, mobilnosti za studente i nastavno osoblje, Univerzitet u Bihaću je potpisao međuuniverzitetski ugovor sa Univerzitetom Nova de Lisboa iz Portugala i odobreno je finansiranje mobilnosti između ove dvije institucije. Studenti drugog ciklusa iz oblasti biohemije, hemijskog i biohemijskog inžinjeringa, hemije i građevine, studenti prvog i drugog ciklusa prava, historije, historije umjetnosti, filozofije, jezičkih nauka, antropologije, komunikacijskih nauka, sociologije, engleskog jezika mogu da apliciraju na ovaj program mobilnosti. Rok za apliciranje je 29.04. 2016. godine.

Svi zainteresovani kandidati treba da se jave u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sve potrebne informacije o programu mobilnosti na stranici kao i vodiči za apliciranje su dostupni na http://www.unl.pt/pt/internacional/Erasmus+_mobilities_Outside_of_Europe/pid=621/ppid=34/
http://www.unl.pt/data/internacional/ICM/Applicant's_Guide_Bosnia_Incoming.pdf

Online aplikacijski formular na http://www.unl.pt/pt/internacional/Application_Form:_Apply_here/pid=613/ppid=34/

Razmjena se odnosi isključivo na studente Univerziteta u Bihaću.


OTVOREN DRUGI POZIV ZA PRIJAVU NA ERASMUS MUNDUS SIGMA AGILE PROJEKAT

Otvoren je drugi poziv u okviru EMA 2 Sigma Agile mreže. Na poziv mogu aplicirati isključivo studenti sa Zapadnog Balkana. Prijava se odnosi na razmjenu na dodiplomskom, master ili doktorskom studiju i postdoktorsko istraživanje. Akademsko osoblje ne može aplicirati.

Poziv je otvoren za ciljnu grupu TG3 (raseljene, izbjegle osobe i ugrožene skupine koji mogu dokazati svoj status) i TG 1 (studenti partnerskih Univerziteta) sa Univerziteta u Bihaću, Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, Škodra Univerziteta i Vlora Univerziteta.

Rok za apliciranje je 26.04. 2026. do 14:00 CET.
Za sve dodatne informacije, molimo vas da kontaktirate:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aplicira se isključivo putem web stranice: www.sigma.uw.edu.pl

Upute kako aplicirati na: http://portal.uw.edu.pl/web/sigma/how-to-apply


1.  Uspostavljena je saradnja unutar Mevlana programa razmjene
2.  Uspostavljena je saradnja unutar Erasmus + program razmjene
3.  Uspostavljena je saradnja kroz CEEPUS program razmjene
4.  Uspostavljena saradnja kroz  UNET mrežu (BALKANEU – Bulding Academic Links, Knowledge Alliance and Networks of Exellence between Universities, University of Primorska, Koper, Slovenija), 
Web stranica: http://www.unet.upr.si
5.  Uspostavljena saradnja kroz program razmjene Erasmus Mundus Sigma Agile,
Web stranica:  http://portal.uw.edu.pl/web/sigma


Kroz programe razmjene obezbijeđen je sistematski i konstantan pristup mobilnosti. Studentska mobilnost je povećana i očekuje se joše veći porast kroz nove programe razmjene. Mobilnost nastavnika se povećala i u trendu je porasta.

CEEPUSBiH je od 2007. godine uključena u Centralnoevropski program razmjene za univerzitetske studije -CEEPUS III, u okviru kojeg je do danas osigurano više od 76.000 mjesečnih stipendija u 16 evropskih zemalja članica Programa.
Glavni cilj aktuelnog CEEPUS III programa je povezivanje naučno istraživačkih oblasti, te razvoj akademske saradnje kroz kreiranje univerzitetskih mreža koje će, između ostalog, raditi na zajedničkim programima i sticanju prava na zajedničke diplome.
CEEPUS je usmjeren ka izgradnji oblasti evropskog visokog obrazovanja i upotrebi regionalne akademske mobilnosti kao strateškog programa za implementaciju Bolonjskih ciljeva. CEEPUS razmjena odvija se u unutar mreža osim tzv. Freemover razmjene. Univerziteti tj. fakulteti koji žele učestvovati u Programu razmjene moraju to učiniti unutar mreža. Svake godine, u oktobru, otvara se novi krug za podnošenje aplikacija mreža za narednu akademsku godinu, a zainteresovane visokoškolske ustanove to mogu učiniti najkasnije do 15. januara svake godine.
Univerzitet u Bihaću je 19. 11. 2013. godine zajedno sa svim ostalim državnim univerzitetima u BiH, te Ministarstvom civilnih poslova BiH, Federalnim ministrastvom obrazovanja i nauke i Ministarstvom prosvjete i kulture RS, potpisao Ugovor o realizaciji sporazuma CEEPUS III u Bosni i Hercegovini“. Od potpisivanja ugovora, univerzitet je sa partnerima uspostavio i aplicirao za financiranje tri CEEPUS III mreže, od kojih je odobrena mreža za Pedagoški fakultet:

-   CIII-AT-0037-00-1415 - Slavic Philology and Its Cultural Contexts
Učesnik: Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću
Koordinator: University of Graz,  Department for Slavic Studies

 

Mevlana program razmjene

Program koji je pokrenulo Vijeće za visoko obrazovanje Republike Turske u saradnji sa visokoškolskim institucijama. Mevlana program razmjene je edukativni program koji ima za cilj da omogući studentima i akademskom osoblju razmjenu unutar visokoškolskih institucija koje se nalaze u R. Turskoj i izvan nje.
Ovaj program je identičan sa Erasmus programom razmjene (predviđena je razmjena nastavnog osoblja i studenata) s tim da je Mevlana program predviđen za zemlje koje nisu članice Evropske unije.
Period razmjene koji je predviđen ovim projektom  za akademsko osoblje  je od 15  dana do jednog semestra dok je za studente predviđen period razmjene u trajanju od jednog semsestra.
Naš Univerzitet je uključen u Mevlana program od akademske 2013/2014. godine i do sada ima potpisane sporazume sa devet univerziteta.
Spisak univerziteta s kojima Univerzitet u Bihaću ima potpisane Mevlana sporazume :

- Dumlupinar Univerzitet (03.02.2014.)
- Sinop Univerzitet (21.12.2013.)
- Trakya Univerzitet (07.05.2013.)
- Ondokuz  Mayis Univerzitet (04.04.2013.)     
- Sakarya Univerzitet (16.12.2013.)
- Duzce Univerzitet  (17.05.2013.)
- Akdeniz Univerzitet (17.05.2013.)
- Balikesir Univerzitet (20.03.2014.)
- Amasya Univerzitet(28.08.2014.)

Univerzitet u Bihaću je 2013/14 bio domaćin za tri studenta sa Trakya Univerziteta, te pet nastavnika  sa (Ondokuz Mayis univerziteta); Dok je jedan nastavnik, zaposlenik Univerziteta u Bihaću, bio učesnik razmjene a domaćin mu je bio Ondokuz Mayis Univerzitet. U akademskoj 2014/2015 godini dvije studentice Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću posredstvom Mevlana programa razmjene su otišle na jedan semestar na studij Engleskog jezika i književnosti na Univerzitet „Ondokuz Mayis“.
Univerzitet je realizirao i i određeni broj mobilnosti studenata, ne samo u cilju studija već u cilju razmjene iskustava organiziranja studentskih predstavničkih tijela u više zemalja Evropske unije (ESABIH, Sprungbrett i drugi projekti).

Više o Mevlani pročitajte u sekciji.


UNET – mreža univerziteta bivše Jugoslavije


UNET mreža univerziteta nastala je na osnovama saradnje i zajedničke historije koju dijeli akademska zajednica na području Balkana. Mreža ima za cilj da pruži podršku i potiče razvoj društva znanja i međusobnog razumijevanja, razmjenu kulturnog nasljeđa, te transfer znanja i inovacija.

Ciljevi UNET mreže u obrazovanju su:

-    unapređenje kvalitete obrazovanja podrškom međunarodnoj mobilnosti,
-    izgradnja platformi za saradnju koje vode do stvaranja zajedničkih programa,
-    harmonizacija visokoškolskih sistema u skladu sa Bolonjskim procesom.
Nauka i istraživanje:
-    unapređenje regionalne saradnje u oblasti istraživanja i razvoja,
-    razvoj saradnje između istraživanja u visokom obrazovanju i poslovnog sektora,
-    unaprijediti komunikaciju i mreže koje povezuju akademska istraživanja i visokoškolske ustanove sa istraživačkom panevropskom infrastrukturom.
Umjetnost i kultura:
-    omogućiti međukulturalnu razmjenu,
-    stvoriti interdisciplinarne veze između umjetnosti i nauke
-    promovisati ulogu umjetnosti u obrazovanju i društvu.
Sport:
-    unaprijediti kulturu sporta u akademskom društvu povećanjem učešća akademskog osoblja i studenata u sportskim aktivnostima,
-    poboljšati međunarodnu vidljivost sporta na univerzitetima,
-    razviti kompetencije menadžmenta i stvoriti veze između univerziteta i sportskih organizacija.

Univerziteti partneri:
1.    Univerzitet Primorska, Koper, Slovenija,
2.    Univerzitet u Bihaću, Bosna i Hercegovina,
3.    Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina,
4.    Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina,
5.    Josip Juraj Strossmayer Univerzitet u Osijeku, Hrvatska,
6.    Juraj Dobrila Univerzitet u Puli, Hrvatska,
7.    Univerzitet u Splitu, Hrvatska,
8.    Univerzitet u Zadru, Hrvatska,
9.    Univerzitet »Mediterranean«, Crna Gora,
10.    Univerzitet u Nišu, Srbija,
11.    Univerzitet AAB, Kosovo.

Razmjena osoblja (nastavnog osoblja, istraživača, adminsitrativnog osoblja)
Trajanje razmjene: minimalno 5 dana, maksimalno 6 sedmica
Predavanja/obuke: Formalnosti razmjene uređuju se za svaku konkretnu razmjenu kroz dogovor kandidata i partnerskih ustanova.
Troškovi: Svi troškovi vezani za razmjenu riješiće se u skladu s dogovorom kandidata i matične ustanove.
Razmjena studenata
Uvjeti: Studenti se biraju prema procedurama uspostavljenim na ustanovi domaćinu.
Trajanje perioda mobilnosti: minimalno tri, maksimalno šest mjeseci za sve oblasti.
Jezik: Primjenjuju se pravila i legislativa ustanove domaćina. S obzirom na međunarodni karakter UNET mreže, ukoliko dođe do potrebe, može se osigurati i nastava ili konsultacije na engleskom jeziku.
Ugovor o učenju: Formalnosti perioda razmjene ugovoriće se između partnerskih ustanova za svaki konkretan slučaj razmjene i mora sadržavati sve detalje o predmetima koje će student slušati na razmjeni. Partnerski univerziteti su se obavezali na priznavanje svih stečenih ECTS po povratku studenta na matičnu ustanovu.
Troškovi: Svi troškovi vezani za razmjenu osiguravaju se u skladu s dogovorom kandidata i matične ustanove.

Sve dodatne informacije zainteresirano osoblje i studenti mogu pronaći na internet stranici http://www.unet.upr.si, a pomoć pri aplikaciji i samoj razmjeni u Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja