Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Ovdje možete pronaći stipendije i pozive koje se tiču Univerziteta u Bihaću


Stipendije Rumunije za strane državljane


POZIV ZA PRIJAVU AKADEMSKOG I ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA UNIVERZITETA U BIHAĆU ZA STIPENDIRANJE BORAVKA NA 2. MEĐUNARODNOJ SEDMICI KREDITNE MOBILNOSTI NA UNIVERZITETU U VALENCIJI, ŠPANIJA, UNUTAR ERASMUS+ ICM PROGRAMA (MEĐUNARODNA KREDITNA MOBILNOST)

Obaviještavamo nastavno i nenastavno osoblje, kao i predstavnike timova za projekte i međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću, da je otvoren poziv za prijavu stipendiranja učešće na 2. Međunarodnoj sedmici kreditne mobilnosti u organizaciji partnerskog Univerziteta u Valenciji, Španija na temu "Internationalizing Higher Education Institutions beyond the European borders" (Internacionalizacija visokoobrazovnih intitucija izvan granica EU) u periodu 04-08. marta 2019. godine. Više informacija na linku.

Sve prijave se vrše preko matičnog Ureda za NiR i međunarodnu saradnju na email adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do srijede, 16.01.2019. godine.

Svi zainteresirani kandidati su dužni dostaviti CV na engleskom jeziku, te iznijeti svoje mišljenje na sljedeća pitanja koja su ciljevi samog događaja, kako slijedi:

1. Podizanje svijesti o strateškoj važnosti internacionalizacije u globalnom svijetu;
2. Podizanje svijesti o sveobuhvatnoj internacionalizaciji i identifikaciji glavnih prepreka za njegovo postizanje;
3. Analiza uloge KA 107 Erasmus + programa u okviru strategije internacionalizacije institucija visokog obrazovanja;
4. Predlaganje akademskih i administrativnih metoda i procedura za pokretanje i poboljšanje ključne akcije KA 107.


Stipendije Centra za mobilnost i evropske programe obrazovanja i osposobljavanja Republike Slovenije (CMEPIUS) za studij u akademskoj 2019/2020. godini

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je informaciju da je Centar za mobilnost i evropske programe obrazovanja i osposobljavanja Republike Slovenije (CMEPIUS) ponudio 18 mjesečnih stipendija za državljane Bosne i Hercegovine za studij u Republici Sloveniji u akademskoj 2019/2020. godini u okviru Protokola o saradnji u oblasti obrazovanja potpisanog između Vlade Republike Slovenije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Više informacija o stipendijama i prijavni obrasci dostupni su na web stranici:

http://eng.cmepius.si/programmes/bilateral-scholarships

Svu neophodnu dokumentaciju potrebno je dostaviti do 25.03.2019.godine u Ured za NiR i međunarodnu saradnju UNBI na Tehničkom fakultetu; dr. Irfana Ljubijankića bb; 77 000 Bihać; kontakt telefon: 226 273; kontakt osoba; Alma Bosnić.


OBAVIJEST O ERASMUS+ ICM STIPENDIJI ZA NASTAVNO I NENASTAVNO OSOBLJE UNIVERZITETA U BIHAĆU NA UNIVERZITETU PRIMORSKA, R.SLOVENIJA

Obaviještava se nastavno i nenastavno osoblje Univerziteta u Bihaću da su dostupne ukupno 2 (dvije) stipendije za obuku (training) na partnerskom Univerzitetu Primorska (https://www.upr.si/en/university) koje se mogu realizirati tokom naredne sedmice (16-20. jula). Više informacija o visini stipendije i načinu isplate, možete pogledati na sljedećem linku pod CALL.

Kako je rok za prijavu veoma kratak (do kraja ove sedmice), ljubazno vas molimo, da, ukoliko ste zainteresirani, odmah svoju prijavu dostavite putem email adrese prema matičnom Uredu za međunarodnu saradnju na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nakon čega će vas Erasmus+ koordinatorica iz Ureda za NiR i međunarodnu saradnju, gđa Alma Bosnić uputiti u procedure same prijave prema Erasmus+ uredu Univerziteta Primorska.


Kanadski Fond za lokalne inicijative (CFLI) – Poziv za prijedloge

Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI) objavio je poziv za dostavu projekata u sljedećim tematskim oblastima:
- Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena i devojaka;
- Inkluzivno upravljanje, uključujući raznolikost, demokratiju, ljudska prava i vladavinu zakona;
- Mir i sigurnost, sa fokusom na prevenciju sukoba i izgradnji mira
Organizacije koje, između ostalih, imaju pravo da apliciraju na projekte su i lokalne akademske institucije koje rade na lokalnim projektima. CFLI učestvuje u finansiranju projekata od minimalno  CAD $15,000 (19,000KM) i maksimalno CAD $45,000 (57,000KM).
Aplikacijski obrazac kao i više informacija o CFLI programu se može pronaći na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Aplikacije se predaju na engleskom ili francuskom jeziku. Projektni prijedlozi se dostavljaju isključivo elektronskim putem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sa nazivom “Application for funding: (project title)”.
Za više informacija možete se obratiti Uredu za međunarodnu saradnju, Ratko Knežević.

Rok za dostavu: 07.06. 2018. godine


KONKURS ZA PRIJAVU STUDENATA NA ERASMUS+ ICM PROGRAM STIPENDIRANJA MOBILNOSTI NA ҪUKUROVA UNIVERZITETU, ADANA, R. TURSKA

U okviru Erasmus+ ICM programa, otvoren je poziv za prijavu za stipendiranje mobilnosti za zimski semestar 2018/2019. godine na Cukurova Univerzitetu, (Adana, Turska). U skladu sa potpisanim ugovorom, dostupne su sljedeće studijske oblast: poljoprivreda, engleski jezik, njemački jezik i predškolski odgoj. Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa studija. Prijave se vrše putem matičnog Ureda za međunarodnu saradnju putem e-mail adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Rok za prijavu kod matičnog Ureda za međunarodnu saradnju je 05.06.2018. godine po principu ko se prvi javi, biće i nominovan. Prednost imaju studenti koji prije nisu bili na razmjeni, a ukoliko bude više prijava, uzećemo u obzir prosjek ocjena i godinu studija kao kriterij za odabir kandidata. Nakon nominacije o kojoj ćete biti obaviješteni, slijedi dostavljanje neophodne dokumentacije:

1. Ugovor o učenju (PDF) For ECTS Information Package/Course Catalogue, please click and for Erasmus coordinators please click.
2. Prepis ocjena
3. Kopija pasoša (PDF).
4. Potvrda o poznavanju engleskog jezika (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju) (PDF).
5. Zdravstveno osiguranje na engleskom jeziku (PDF)).

Krajnji rok za kompletnu prijavu sa svim dokumentima je 30. juni 2018. godine.

Mjesečna stipendija za studente iznosi 800 eura + 275 eura za troškove putovanja.

Za sve dodatne informacije, stojimo vam na raspolaganju na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili 226 273.


The Andrew W. Mellon Foundation

The Andrew W. Mellon Foundation pruža podršku u različitim kategorijama, uključujući visoko obrazovanja i stipendije za humanističke nauke, umjetnost i kulturnu baštinu, naučnu komunikaciju, međunarodno visoko obrazovanje i strateške projekte, i poziva aplikacije istraživačkih instituta, univerziteta i fakulteta koji rade na projektima obuke naučnika i stipendista.

Link za više informacija


Stipendije Katarskog Univerziteta za akademsku 2018/2019. godinu

Katarski Univerzitet ponudio je 3 stipendije za studente iz Bosne i Hercegovine za akademsku godinu 2018/2019 godinu. Studenti mogu aplicirati na sve fakultete univerziteta, zavisno od uspjeha u srednjoj školi i kvote fakulteta.

Kako se prijaviti?
1.    Odaberite vaš Fakultet na Katarskom univerzitetu,
2.    Popunite online aplikaciju,
3.    Izvršite uplatu takse za prijavu (200 katarskih rijala – 90 KM),
4.    Dostavite dokumente za dobijanje stipendije.

Upis na Univerzitet je osnovni uslov za dobijanje stipendije
Potrebni dokumenti za dobijanje stipendije su:
-Prevedena i ovjerena svjedočanstva za sva četiri razreda srednje škole,
-Prevedeno i ovjereno završno svjedočanstvo,
-Zdravstveno uvjerenje (formular Health Evaluation),
-Kopiju BiH pasoša i dvije fotografije 6x4 cm.

Potrebno je dostaviti i originalna svjedočanstva i diplomu, a prevedena svjedočanstva treba da imaju ovjera nadležnih BiH institucija i nadovjeru Ambasade Katara u Sarajevu. Adresa za dostavu dokumenta je:
QATAR UNIVERSITY
Admission Department – Scholarship Section
P.O. BOX 2713
Doha – Qatar

Online aplikacija i dostava dokumenta za stipendiju moraju biti završeni najkasnije do 10.05.2018 godine. Za više informaciju o načinu prijave i studiranju na Katarskom Univerzitetom, posjetite web stranicu.

Upiti vezani sa stipendiju i upis mogu se slati na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili putem tel. +974 44035922/+974 44033748.


Scholarships for nationals of Western Balkans to post-graduate study in the field of natural sciences, technology and medicine at higher education institutions in the Republic of Slovenia in the year 2018

Više informacija


Stipendije za postdiplomski studij na univerzitetima u Indoneziji

Prilog


UNESCO - poziv za prijavu za UNESCO/Great Wall of China program stipendiranja za 2018. godinu

Više informacija o programu možete pronaći na sljedećem linku.

Prilog


Fulbright Foreign Student Program Visiting Student Researcher category competition for the 2019-2020 academic year.

This program provides participants with grants (financial support) to conduct non-degree, full-time academic research at the graduate level at U.S. institutions of higher education in their field of study for a minimum of four months (generally, a U.S. academic semester) to a maximum of nine months (generally, a U.S. academic year). Applications are accepted for the Visiting Student Researcher category only. Participants advance their academic work, establish professional contacts in their academic fields, gain international experience, personal enrichment, and help promote mutual understanding between the United States and BiH. Funded by the United States Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA), this program is administered by the Institute of International Education (IIE).

Apply online for the 2019-2020 Fulbright Foreign Student Program from February 22, 2018 through April 23, 2018 at 23:59 local time.
PREZENTACIJA SAMOG PROGRAMA I NAČINA PRIJAVE ĆE SE ODRŽATI U AMERIČKOM KUTKU U BIHAĆU 13.03.2018 (utorak) U 15:30 - 16:45.


Aplicirajte na Višegrad stipendijski program 2018/19

Više informacija


Pokrajina Bavarska i u 2018. godini nudi stipendije za kurseve njemačkog jezika. U stipendije su uključeni troškovi kursa, smještaj i hrane.

Aplicirati mogu studenti, mladi naučnici i istraživači svih akademskih smjerova sa poznavanjem njemačkog jezika (najmanje B-1 nivo). U trenutku apliciranja, studenti trebaju imati završena najmanje dva semestra na nekom od univerziteta i to moći dokazati ocjenama.
Kompletna dokumentacija dostavlja se poštanskim putem, a krajni rok prispjeća u BAYHOST je 26. mart 2018. godine (do ovog datuma dokumentacija mora biti zaprimljena od strane BAYHOST-a).
Više informacija o jezičkim kursevima i postupku apliciranja možete naći na web stranici BAYHOST-a (i na engleskom jeziku!).


Stipendiranje boravka na univerzitetaima u Sloveniji za akademsku 2018/2019.godinu

Provedite od 3 do 10 mjeseci na jednom od slovenskih univerziteta uz mjesečnu stipendiju u visini od 296 eura, besplatan smještaj u studentskom domu, 52,50 eura u kuponima za subvencionisane obroke, kao i zdravstveno osiguranje. Stipendija se odnosi na studente svih ciklusa studija, pokriva semestar ili dva.
Sve prijave se dostavljaju u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću radi daljnjeg slanja u Ministarstvo civilnih poslova BiH do 31.03.2018.godine. Sve prijave koje se dostave samostalno na navedenu CMEPIUS adresu, neće biti ni razmatrane. Više informacija, kao i aplikacione obrasce, možete pronaći na sljedećem linku: https://eng.cmepius.si/wp-content/uploads/2015/08/Invitation-Slovenia-Bilateral-scholarships-2018-19.pdf

Kontakt osoba u Uredu za međunarodnu saradnju je Alma Bosnić: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Stipendije Vlade Francuske
 
Želite li svoje studiranje nastaviti u Francuskoj, 4. zemlji u svijetu po broju stranih studenata? Da li ste znali da je strani studenti u Francuskoj imaju jednaka prava kao i Francuski studenti? Da li znate koje stipendije su vam na raspolaganju? 
 
Ambasada Francuske u BiH otvorila je 30. oktobra konkurs za stipendije  Mastera 2 i Doktorat. Stipendije nisu rezervisane samo za studente koji govore francuski jezik jer francuski univerziteti nude i brojne programe na engleskom. Ove stipendije u vrijednosti od nekoliko hiljada eura pokrivaju troškove školarine kao i troškove života. Rok za predaju prijava je od 30. oktobra 2017. do 19. januara 2018.
 
Obrasci za prijavu, pojašnjenja u vezi sa studiranjem u Francuskoj i stipendijama kao i iskustva bivših stipendista mogu se naći na web stranici Ambasade Francuske: http://www.ambafrance-ba.org/Stipendije-francuske-vlade 
 
Za sve informacije kontaktirajte Ured Campus France BiH: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili posjetite Facebook stranicu Campus France Bosnie-Herzegovine.


Program stipendija njemačke privrede za 2018. godinu

Cilj programa je da se studenti i apsolventi upoznaju sa organizacijom, poslovnim procesima i funkcionisanjem velikih i uspješnih kompanija, kako bi kasnije to znanje i iskustvo prenijeli kroz svoj budući radni angažman u BiH. U okviru ovog programa studenti viših semestara, apsolventi kao i oni koji su završili studij i stekli prvo radno iskustvo imaju priliku apsolvirati praksu u prestižnim njemačkim kompanijama u trajanju od 3 do 6 mjeseci. U programu učestvuju njemačke firme iz različitih oblasti kao što su ekonomija, finansije, energetika, automobilska industrija, elektrotehnika, informatika, mediji/germanistika, projektni menadžment, zaštita okoliša, arhitektura, građevina, poljoprivreda i druge.

Program finansira Vlada SR Njemačke uz koordinaciju Odbora njemačke privrede za istočnu Evropu. Program obezbjeđuje smještaj, putne troškove, zdravstveno osiguranje za vrijeme boravka u Njemačkoj te mjesečni džeparac.

Program stipendija njemačke privrede se provodi po dvanaesti put na području BiH, uz podršku Predstavništva njemačke privrede u BiH (AHK BiH) kao lokalnog partnera programa.

Apliciranje je moguće do 13.11.2017. godine. Više informacija i online prijave: www.stipendienprogramm.org


Fondacija Konrad Adenauer raspisuje konkurs za 15 stipendija za studente 1. i 2. godine master-studija tj. 4. i 5. godine studija

USLOVI ZA PRIJAVU
- redovan studij na 1. ili 2. godini drugog ciklusa/ 4. ili 5. godini studija (sve studijske grupe) na nekom univerzitetu u BiH u akademskoj 2017/2018.
- aktivan angažman u civilnom društvu, političkoj stranci, NVO i sl.
- prosjek ocjena najmanje 8,00 odnosno 3,5 (svi ispiti uključujući i prvi ciklus)
- kandidat ne smije biti u radnom odnosu,
- starost do 30 godina,
- državljanstvo BiH;
- interes za rad Fondacije,
- poštivanje vrijednosti za koje se zalaže Fondacija.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
¨ ispunjen formular Fondacije Konrad Adenauer, 1 fotografija
¨ motivaciono pismo (na engleskom ili njemačkom jeziku)
¨ biografija
¨ uvjerenje o položenim ispitima (kompletan studij tj. i I i II ciklus) i potvrda o upisu u aktuelni semestar (ova potvrda može biti dostavljena naknadno, po upisu u novu akademsku godinu)
¨ ovjerena kopija lične karte ili pasoša
¨ najmanje dvije preporuke (jedna od nadležnih profesora i jedna preporuka o angažmanu)
Aplikacije sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na sljedeću adresu:
Fondacija Konrad Adenauer
Sagrdžije 41a
71.000 Sarajevo

Rok za dostavljanje prijava je 20.09.2017. Uspješni kandidati bit će pozvani na razgovor sa komisijom za izbor, koji će biti održan maksimalno dva mjeseca po zatvaranju konkursa. Fondacija Konrad Adenauer zadržava pravo da dodijeli manji broj stipendija.

FORMULARI za prijavu dostupni su u uredu, na web-stranici Fondacije, na Facebook-stranici Fondacije i upitom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji primaju stipendiju neke druge organizacije i bivši stipendisti Fondacije Konrad Adenauer nemaju pravo prijave. Stipendiranje obuhvata novčanu stipendiju u visini od 250 KM mjesečno za jedan semestar uz mogućnost produženja na cijelu akademsku godinu, kao
i prateći program za stipendiste. Konkurs je objavljen na Facebook-stranici Fondacije Konrad Adenauer u BiH (https://www.facebook.com/fondacijakonradadenauer.sarajevo), kao i na web-stranici Fondacije (www.kas.de/sarajevo)


POZIV ZA PRIJAVE ZA STIPENDIRANJE STUDENTSKIH RAZMJENA U OKVIRU ERASMUS MUNDUS SIGMA Agile PROGRAMA

Obavještavaju se studenti Univerziteta u Bihaću da je otvoren 3. poziv za prijave za stipendiranje studentskih razmjena u okviru Erasmus Mundus SIGMA Agile programa. Pravo prijave imaju svi studenti prvog ciklusa studija Univerziteta u Bihaću, kao i studenti doktorskih studija, a prednost se daje studentima romske populacije.  Stipendije se odobravaju na jedan semestar studija, a visina stipendije pokriva sve životne troškove  na domaćinskoj ustanovi. Osim toga, studenti imaju pravo na putne troškove i troškove viziranja. Detalji o programu, kao i popis partnerskih ustanova i raspoloživih oblasti, dostupni su na linku www.sigma.uw.edu.pl . Rok za prijave u Ured za međunarodnu saradnju je 10. juli 2017. godine.
Molimo sve zainteresirane studente da se jave putem maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili direktno u Ured (zgrada Tehničkog fakulteta, 2. sprat) ukoliko su im potrebne dodatne informacije ili žele da se prijave.


Fulbright studijski program Američke vlade za akademsku 2018/2019. godinu

Poziv za prijavu na Fulbright stipendiju za strane studente-gostujući student istraživač za akademsku 2018/2019.godinu je otvoren do 30.aprila 2017.godine.
Program omogućava diplomiranim studentima i mladim istraživačima da svoja istraživačima da svoja istraživanja realiziraju u SAD-u u trajanju od četiri do maksimalno devet mjeseci, Istovremeno, stipendistima se pruža prilika da unaprijede svoj naučni rad, uspostave profesionalne kontakte i steknu međunarodno iskustvo, te da pomognu u promovisanju bilateralnih odnosa.
Dodatne informacije dostupne su putem pomenute internet stranice, emaila:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili putem telefona 033/704-066

Prijava se vrši putem internet stranice:
https://sarajevo.usembassy.gov/fulbright-student.html


STIPENDIJE ZA RAZMJENU STUDENATA SA WROCLAW UNIVERZITETOM ZA PRIRODNE NAUKE I TEHNOLOGIJU
Obavještavamo studente Univerziteta u Bihaću da je kroz Erasmus+ program Međunarodna kreditna mobilnost odobreno financiranje dvije stipendije za studente Univerziteta u Bihaću za učešće u razmjeni sa Wroclaw Univerzitetom za prirodne nauke i tehnologiju.
Razmjena se odnosi na zimski ili ljetni semestar akademske 2017/18. godine, a pravo prijave imaju svi studenti našeg Univerziteta koji se obrazuju u jednoj od sljedećih oblasti - građevinarstvo, hemijske nauke, elektrotehničke nauke, zaštita okoliša, informatika, menadžment, mašinstvo, tehničke nauke, matematika.
Iznos stipendija dovoljan je za plaćanje putnih troškova i troškova života na ustanovi domaćinu, a prijava za stipendiranje vrši se preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću.
Informacije o Wroclaw Univerzitetu za prirodne nauke i tehnologiju dostupne su na linku http://dwm.pwr.edu.pl/en/international-students/exchange-erasmus/incoming/erasmus-ka107a
Sve detalje i podršku pri prijavi, studenti mogu dobiti u Uredu svakim radnim danom od 8.00 - 16.00h, ili putem maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


The Krzysztof Skubiszewski Foundation (Warsaw, Poland) is pleased to announce the Krzysztof Skubiszewski Scholarship and Research Grant 2017.

Krzysztof Skubiszewski was the first Polish Minister of Foreign Affair to be appointed after Poland regained its independence in 1989.

The scholarship holder will be given the opportunity to conduct academic research in Poland during the 2017/2018 academic year in collaboration with the University of Warsaw or with another Polish university, in the field of law, political science or contemporary history. The goal of the scholarship is to promote democracy, human rights, the rule of law, and the respect of law in international relations. The scholarship is open to candidates who hold a master's degree or equivalent, and have successfully defended their doctoral thesis (or have other significant academic achievements) or have accomplished works of significant importance in the public interest, especially in the area of promoting democracy and the rule of law. The research grant is intended to finance a three-month or shorter visit to Poland, that will have the same purpose and will be organized in the same way as the research work in Poland financed by the scholarship. The applications must be received no later than 13 April 2017.

Detailed information is available here:

In English: http://www.skubi.net/stypendium2017_en.html

In Russian: http://www.skubi.net/stypendium2017_ru.html

In Polish: http://www.skubi.net/stypendium2017.html

For further questions, please contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


Bosnia & Herzegovina Futures Foundation prima aplikacije za dodjelu stipendija do 20.02.2016. za studente prvog ciklusa studija (dodiplomski studij), studente koji studiraju na fakultetima tehničkih ili drugih srodnih oblasti. Stipendiranje traje godinu dana i uključuje novčanu naknadu, stručno usavršavanje, mentorstvo u tehničkom i rukovodstvenom smislu, mogućnost za obavljanje lokalne ili internacionalne prakse i još mnogo toga što bi moglo pomoći studentima u izgradnji njihove akademske i profesionalne karijere. Stoga, svi studenti koji se prijave bit će kontaktirani i dobiti detaljne informacije o stipendiji. Također, rade na prezentaciji programa stipendiranja putem društvenih mreža kako bi osigurali da što veći broj studenata vidi i dobije priliku da se prijavi putem programa za stipendiranje i tako iskoristi ovu fantastičnu priliku koju nude. Link za njihovu Facebook stranicu je https://www.facebook.com/bhfuturesfoundation/

Za više informacija o BH Futures Foundation posjetite https://www.bhfuturesfoundation.org/


JAVNI POZIV STUDENTIMA  za podnošenje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2017. godini

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2017. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Centralnim uredom za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke.
Odobrena kvota za Bosnu i Hercegovinu za 2017. godinu je 300 studenata, od čega je studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljeno 190 mjesta, studentima univerziteta u Republici Srpskoj 100 mjesta i studentima univerziteta u Brčko Distriktu BiH 10 mjesta.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti:
•    isključivo redovni studenti univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini koji nisu upisani u posljednju godinu studija.

Više informacija na sljedećem linku.


„Best of South East“ Stipendirani studij i praksa u Austriji (Graz) u akademskoj 2017/2018 za apsolvente i studente ekonomskih i pravnih fakulteta iz jugoistočne Evrope

Više informacija na linku.


OBAVIJEST O OTVORENOM POZIVU ZA PRIJAVU NA FULBRIGHT STIPENDIJU U OKVIRU FULBRIGHT VISITING PROGRAMA ZA AKADEMSKU 2017/2018.

Program je namijenjen kandidatima koju posjeduju doktorsku diplomu, a u okviru istog će imati priliku da otputuju u SAD kako bi proveli istraživanje ili/i kako bi predavali na vodećim američkim univerzitetima u trajanju od tri do deset mjeseci uz priliku da unaprijede svoj profesionalni i naučni rad i steknu međunarodno iskustvo, Rok za prijavu je 07.decembar 2017. godine. Dodatne informacije možete dobiti putem maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili putem telefona 033/704-060.

Više informacija možete pogledati ovdje.


 Otvoren je 14. konkurs Programa stipendija njemačke privrede za obavljanje stručnih praksi u Njemačkoj

Odborom njemačke privrede za Istočnu Evropu u saradnji sa njemačkim Ministarstvom za ekonomsku saradnju i razvoj i Fondacijom dr. Zoran Đinđić četrnaestu godinu zaredom raspisuje konkurs za Program stipendija njemačke privrede za zemlje Zapadnog Balkana.

Konkurs je namijenjen studentima osnovnih i master studija, kao i diplomcima sa prvim radnim iskustvom. Studenti ekonomskih i inženjerskih nauka, tehnologije, poljoprivrede i novinarstva imaju priliku da se od juna sljedeće godine upoznaju sa organizacijom, procesima i funkcionisanjem uspješnih njemačkih kompanija radeći na praksi u trajanju od tri do šest mjeseci u preduzećima i institucijama u Njemačkoj.

Konkurs je otvoren do 11. novembra 2016. godine. Više o Programu, uslovima i načinu konkurisanja možete pronaći na www.stipendienprogramm.org


Oglas za prijem studenata na Korea Development Institut

Oglas za prijem studenata na master studij za MPP (Master of Public Policy), MDP (Master of Development Policy), MDP (Master of Public Management) i PhD program za dvije specijalizacije – (Public Policy I Development Policy. Omogućeno je istovremeno puno i parcijalno stipendiranje.

Prijave se podnose do 25.oktobra 2016.godine

Više informacija možete naći na :
www.kdikschool.ac.kr
e-mail address: admissionvkdischool.ac.kr
adresa: KDI school of Public Policy and Management, 263 Nmsejong, Sejong 339-007


POZIV ZA PRIJAVU - DAAD STIPENDIJE ZA AKADEMSKU 2017/2018. GODINU

Stipendije DAAD-a za akademsku 2017/2018. godinu su otvorene!
Provjerite koji su to programi aktuelni i ove godine i obratite pažnju na prijavne rokove. Kao i prethodnih godina, prijavni rok za stipendiju za master studij u Njemačkoj je 15. novembar, a za ljetni univerzitetski kurs, odnosno intenzivni kurs njemačkog jezika 01. decembar.
Detalje pogledajte na: http://bhstudenti.com/url/PJ28B


Otvoren konkurs za Fulbright stipendije za studente u akademskoj 2016/2017. godini

Program osigurava grantove za studente diplomskih studija (sa završenim dodiplomskim studijem, tj. sa diplomom bachelora) u svrhu istraživanja u Sjedinjenim Američkim Državama u trajanju do jedne akademske godine. Dobitnici Fulbright stipendije imaju mogućnost uspostavljanja profesionalnih veza u svojoj struci, sticanje međunarodnog iskustva i podizanja nivoa razumijevanja između dvaju država.

Rok za prijave je 5. juni 2016. godine, putem linka https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/.

Dodatne informacije dostupne su na web stranici Ambasade http://sarajevo.usembassy.gov/fulbright-student.html, a pomoć pri aplikaciji možete dobiti putem maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i na br. telefona 033-704-066.

Podršku pri aplikaciji studenti Univerziteta u bihaću mogu dobiti i u Uredu za međunarodnu saradnju svakim radnim danom od 8-16h ili na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


STIPENDIJE ZA POSTDIPLOMSKE STUDIJE NA MASDAR INSTITUTU, UAE

Masdar institut za nauku i tehnologiju iz Abu dabija objavio je poziv za dodjelu 10 stipendija za posdiplomski studij u 2016/17. godini. Osam stipendija je predviđeno za master program Science and Engineering, jedna stipendija za master program Sustainable Critical Infrastructure i jedna stipendija za doktorski program Interdisciplinary.
Detaljne informacije o akademskom programu, uslovima za prijem, rokovima i načinu prijave možete naći na internet stranici:
http://masdar.ac.ae/
Ambasada Bosne i Hercegovine u Abu Dabiju spremna je svim kandidatima koji ih kontaktiraju putem e-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pružiti pomoć pri upisu na Masdar institut.
Krajnji rok za apliciranje je 31.05.2015. godine.


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 10 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja