Tehnički fakultet

12.09.2019

Podijeli sa:

Irfana Ljubijankića bb   |   77000 Bihać   |   Bosna i Hercegovina
Tel.: 037226271; 037226273   |   Fax: 037226270
Web: tfb.unbi.ba   |   Email: tfb@unbi.ba
Facebook

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću osnovan je 9.7.1999. godine. Ipak, njegova tradicija seže mnogo ranije u 1970-te godine dok je kao studijski program bio u sastavu Veleučilišta u Karlovcu; kasnije Univerziteta u Banjaluci, potom Univerziteta u Sarajevu sve do osnivanja Univerziteta u Bihaću. Fakultet je organizovan kroz pet odsjeka: Drvnoindustrijski, Elektrotehnički, Građevinski, Mašinski i Tekstilni. Na svim odsjecima nastava se izvodi na Prvom (240 ECTS), Drugom (300 ECTS) i Trećem ciklusu studija (480 ECTS).

Fakultet je iznimno dobro opremljen laboratorijiama i modernim tehnološkim pomagalima koja su sastavni dio teoretske i praktične nastave. Tehnički fakultet posjeduje dobro opremljenu biblioteku koja broji naslove na bosanskom (hrvatskom i srpskom), engleskom i njemačkom jeziku – pogodne za istraživački rad. Studentima svih odsjeka Tehničkog fakulteta nudi se stalna prilika da dio studija provedu na nekoj od srodnih institucija u inostranstvu, u zemljama kao što su Njemačka, Slovenija ili Turska.

Osim redovnih nastavnih aktivnosti, studenti se potiču da sudjeluju u društvo-odgovornim projektima u sredini u kojoj žive i rade. Važan akter u tome pravcu je Asocijacija studenata Tehničkog fakulteta u Bihaću koja se kroz svoje aktivnosti profilirala kao proaktivno i angažovano udruženje sa nizom realiziranih projekata.