Fakultet zdravstvenih studija

12.09.2019

Podijeli sa:

Nositelja hrvatskog trolista 4   |   77000 Bihać   |   Bosna i Hercegovina
Tel.: 037222532
Web: fzs.unbi.ba   |   Email: fzs@unbi.ba
Facebook

Fakultet zdravstvenih studija je organizaciona jedinica Univerziteta u Bihaću koja je 2017. godine prerasla iz ranije osnovane Visoke zdravstvene škole (2006) i Više medicinske škole (1998). Fakultet obrazuje zdravstvene kadrove iz područja prevencije bolesti, dijagnostike, očuvanja i unapređenja ljudskog zdravlja, te sanitarne inženjere za djelovanje na higijensko-epidemiološkom i zdravstveno-ekološkom području od interesa za cjelokupno društvo. Nastavni proces je organiziran kroz dva studijska odsjeka i tri studijska programa, a to su Odsjek sanitarno inženjerstvo sa istoimenim studijskim programom i Odsjek sestrinstvo sa studijskim programima Sestrinstvo i Fizikalna terapija. Studiranje na studijskim programima traje 4 godine (VIII semestara) i zvanje koje je se stiče okončanjem studija je Bachelor zdravstva iz oblasti sanitarnog inženjerstva (sestrinstva) sa 240 ECTS kredita.

Znanja stečena kroz predavanja, produbljuju se sa praktičnom nastavom u ustanovama kao što su: Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić, ZU Lječilište Gata, mljekara Meggle d.o.o, Zavod za javno zdravstvo USK-a, Veterinarski zavod USK-a, Poljoprivredni zavod USK-a, Dom zdravlja Bihać, kao i u savremeno opremljenim laboratorijama Univerziteta u Bihaću i kabinetu praktičkih vještina.

Fakultet sudjeluje u međunarodnoj razmjeni kroz program ERASMUS+ namijenjen studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju.