Ekonomski fakultet

12.09.2019

Podijeli sa:

Pape Ivana Pavla II 1/2   |   77000 Bihać   |   Bosna i Hercegovina
Tel.: 037222511   |   Fax:  037222513
Web: efbi.unbi.ba   |   Email: efbi@unbi.ba

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću osnovan je 1998. iako je visokoškolsko obrazovanje u Bihaću započelo još davne 1979. godine u sklopu Više ekonomske škole. Od tada naovamo, Ekonomski fakultet ogleda se u viziji ustanove prepoznatljive po izvrsnosti koja podrazumijeva upotpunjen nastavni proces, razvijen naučno-istraživački rad, razgranata međunarodna saradnja i mobilnost studenata i nastavnog osoblja, kao i obezbjeđene kadrovsko-materijalne pretpostavke i razvijen sistem osiguranja kvalitete. Kroz takve postavke Ekonomski fakultet vidi sebe kao odgovornu ustanovu koja doprinosi društvu kroz obavljanje obrazovanja, istraživanja i razvoja, njegujući proaktivni duh i kreirajući pokretačku snagu razvoja. Nastava se izvodi se na dva ciklusa studija kroz dva studijska programa, i to: Akademski studijski program poslovne ekonomije (240 ECTS), i Stručni studijski program poslovne ekonomije (180 ECTS).

S ciljem unapređenja naučno-istraživačke aktivnosti, Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću je 2019. godine u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Osijeku pokrenuo izdavanje naučnog časopisa Economic Perspectives, čije uredništvo i recenzetski odbor uključuju članove iz akademske zajednice Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Srbije, Slovenije, Turske i SAD-a.