About University

University of Bihac was established on July 28, 1997. It is a public institution that organizes and implements university studies, scientific and highly professional activities. University nurtures scientific, technical and artistic works. It is one of eight public universities in Bosnia and Herzegovina. There are 3000 to 5000 students studying at the University on regular basis.

More...

Locations

University of Bihac Rectorate is located in the city center of Bihac. Its address is Pape Ivana Pavla II 2/II. Faculty of Economy is located at the same building too. Other faculties are spread across the city, except for Faculty of Pedagogy and Faculty of Biotechnical Sciences which are located in Grmec campus outside the city. All the faculties are well comunicated by public transportation system.

More...

Faculties

University of Bihac is made of seven faculties (organizational units). These are: Faculty of Technical Sciences, Faculty of Pedagogy, Faculty of Law, Faculty of Biotechnical Sciences, Islamic Faculty of Pedagogy, Faculty of Economy and Faculty of Health Studies. More about faculties (organizational units) and related information can be found in the section Faculties.

More...
 

Rector's message

University of Bihac is a part of European Higher Education Area and as such strives to act according to policies and documents of European Union. Tha main challenge for academic staff and students is to obtain the right response to social, scientific, educational and economic demands. Integration of University, being  a reformation process as such, includes all the actors in higher education.

More...
 

Organizational units Faculties, institutions

Faculty of Biotechnical Sciences
Faculty of Economy
Islamic Faculty of Pedagogy
Faculty of Pedagogy
Faculty of Law
Faculty of Technical Sciences
Faculty of Health Studies

More...

Promotional video

UNBI Highlights

Academic Calendar

Scholarships

Exchange

Useful Links

Conferences

Software Access

Register of study programs

KPI

View register

Bitne stavke i dokumenti Centra za osiguranje kvaliteta

Osiguranje kvaliteta visokoškolskog obrazovanja u BiH u formi koju danas poznajemo je postalo aktuelno primjenom reformskih procesa svima poznatih kao dio bolonjskog procesa. Koliki je značaj dat osiguranju kvaliteta najbolje govori činjenica da je osiguranje kvaliteta prepoznato u svim zakonskim i podzakonskim propisima BiH, entiteta i kantona. Univerzitet u Bihaću je u sve svoje dokumente i procedure uvrstio procese osiguranja kvaliteta o čemu zainteresovani mogu više doznati posredstvom ove stranice, ali i direktnim kontaktom u Rektoratu. Na ovoj stranici će biti objavljivane informacije i postavljani dokumenti i linkovi o temama koje se direktno, ali i indirektno tiču osiguranja kvaliteta na Univerzitetu u Bihaću.

Pravilnik o osiguranju kvaliteta

Članovi odbora

Voditelj centra

Tim za samoevaluaciju

Zaključak o konstituiranju i verifikaciji članova Odbora

Zapisnik sa I redovne-konstituirajuće sjednice

Odluka o provođenju samoevaluacije

Pravilnik o utvrđivanju radnog opterećenja

Pravilnik o metodologiji izvještavanja

Procedure anketiranja studenata

Politika informiranja i komuniciranja

Procedura praćenja prolaznosti

Metodologija samoevaluacija

Politika kvaliteta Univerziteta u Bihaću

Politika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Bihaću

Procedura  za praćenje  ispunjenja planova i realizacije  strateškog  plana razvoja Univerziteta   u Bihaću

Pravilnik o procedurama za predlaganje, prihvaćanje, provođenje i praćenje realizacije studijskih programa Univerziteta u Bihaću

Pravilnik o procedurama za podršku međunarodnim aktivnostima Univerziteta u Bihaću

 

Arhiva


Odluka o osnivanju Odbora

Članovi Odbora

Voditelj Centra

Odluka o provođenju samoevaluacije


Važniji linkovi:

Ministarstvo civilnih poslova BiH
Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja
Akademija nauka i umjetnosti BiH
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
Svjetski univerzitetski servis BiH
World University Service Austria, Sarajevo Office
ENQA
INQAAHE
EURASHE
EUA


Kontakt:

Prof.dr. Enis Džanić
Voditelj Centra
+387(0)37 222-022
enis.dzanic(@unbi.ba)

Mirzet Grozdanić, prof.
ECTS koordinator i stručni savjetnik za osiguranje kvaliteta
+387(0)37 222-022
mirzet.grozdanic(@unbi.ba)

mr. Enes Dedić
Stručni savjetnik za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju

+387(0)37 222-022
enes.dedic(@unbi.ba)


 

 
Read more about the projects at the University of Bihac ...

The information system of the University of Bihac

Development strategy of the University of Bihac

International relations and research