Konkursi

Konkurs za upis na I i II ciklus UNBI_drugi prijavni rok_15.7.2024. Konkurs_TF_6.7.2024. Interni Konkurs za Savjet za nauku_juli 2024 Konkurs za upis studenata na UNBI u 2024_2025 Konkurs_Pedagoški fakultet UNBI_14.6.2024. Konkurs_FZS_14.6.2024. Konkurs Rektorata UNBI_14.6.2024. Konkurs Pedagoškog fakulteta_8.6.2024. Konkurs Pravnog fakulteta UNBI_4.6.2024. Konkurs_Tehnički fakultet_11.5.2024. Konkurs_Rektor_6.5.2024. Konkurs_Pravni fakultet_30.4.2024. Konkurs_Pravni fakultet_2_30.4.2024. Konkurs_FZS_19.4.2024. Konkurs Senata za izbor i imenovanje člana UO UNBI_9.4.2024. Konkurs za izbor i imenovanje prorektora_9.4.2024. Konkurs_Pravni fakultet UNBI_21.3.2024. Konkurs_BTF_28.3.2024. Konkurs_TF_28.3.2024. Konkurs_Pravni fakultet UNBI_8.2.2024. Konkurs_TF_10.1.2024. Konkurs_FZS_30.12.2023. Konkurs_2_FZS_30.12.2023. Konkurs_Pravni fakultet_30.12.2023. Konkurs_EF_30.12.2023. Konkurs_Rektorat UNBI_30.12.2023. Konkurs_Pedagoški fakultet UNBI_28.12.2023. Konkurs_PF_13.12.2023. Konkurs_FZS_12.12.2023. Konkurs_EF_7.12.2023. Konkurs_TF_8.12.2023. Konkurs_Pedagoški fakultet_22.11.2023. Konkurs za izbor prorektora UNBI_6.11.2023. Konkurs_izbor rektora UNBI_6.11.2023. Konkurs_Pravni fakultet_5.10.2023. Konkurs_BTF_4.10.2023. Konkurs_TF_vanredni profesor_27.9.2023. Konkurs_TF_viši asistent_27.9.2023. Pravni fakultet UNBI_konkurs_23.9.2023. FZS_konkurs_22.9.2023. BTF_konkurs za II ciklus_ekoinženjerstvo_18.9.2023. Konkurs za angažman nastavnika i saradnika na UNBI u 2023/24. Konkurs_TF_26.7.2023. Drugi prijavni rok_17.7.2023. Konkurs za upis studenata u prvu godinu I, II i III ciklusa 2023_24 Konkurs_BTF_24.6.2023. Konkurs_TFB_31.5.2023. Konkurs_FZS_29.5.2023. Konkurs_TF_13.5.2023. Konkurs_EF_10.5.2023. Konkurs_Senat UNBI_8.5.2023. Konkurs_FZS_20.4.2023. Pravni fakultet_konkurs_11.4.2023. Konkurs_PF_15.3.2023. Konkurs_TF_10.3.2023. Konkurs_EF_10.3.2023. Interni konkurs UNBI_član Savjeta za nauku_28.2.2023. Konkurs_Ekonomski fakultet_22.2.2023. Konkurs 2_Ekonomski fakultet_22.2.2023. Konkurs_Pedagoški fakultet_20.2.2023. Konkurs_Pedagoški fakultet_napredovanje_20.2.2023. Konkurs Pravnog fakulteta_15.2.2023. Konkurs Tehničkog fakulteta UNBI_14.2.2023. Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija UNBI_14.2.2023. Konkurs Tehničkog fakulteta UNBI_18.1.2023. Konkurs Tehničkog fakulteta_29.12.2022. Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija_29.12.2022. Konkurs_PF_21.12.2022. Konkurs_FZS_15.12.2022. Konkurs_2_FZS_15.12.2022. Odluka o poništavanju postupka javne nabavke_ribarska oprema_6.12.2022. Konkurs_Ekonomski fakultet_26.11.2022. Konkurs_TF_sekretar_24.11.2022. Pravni fakultet_konkurs_22.11.2022. Tehički fakultet_konkurs_22.11.2022. Konkurs_EF_3.11.2022. Konkurs2_EF_3.11.2022. Konkurs_PF_25.10.2022. Konkurs_TF_28.10.2022. Konkurs Ekonomskog fakulteta UNBI_19.10.2022. Konkurs Biotehničkog fakulteta_12.10.2022. Konkurs Pravnog fakulteta UNBI_11.10.2022. Konkurs Tehničkog fakulteta UNBI_6.10.2022. Drugi Konkurs za upis studenata u prvu godinu I ciklusa Konkurs za angažman 2022/23_FZS_PF_1.8.2022. Konkurs za angažman nastavnika i saradnika na UNBI u 2022/23. Konkurs za upis studenata u prvu godinu I, II i III ciklusa 2022_2023 TF_Konkurs_14.6.2022. PF_konkurs_10.6.2022. EF_konkurs_22.4.2022. EF_poništenje konkursa_22.4.2022. PF_konkurs_13.4.2022. PF_konkurs2_13.4.2022. TF_konkurs_9.4.2022. PF_konkurs_23.3.2022. PF_konkurs_24.3.2022. FZS_konkurs_24.3.2022. EF_konkurs_12.3.2022. TF_konkurs_10.3.2022. Poziv kandidatima za provjeru radne sposobnosti (prva grupa)_26.1.2022. Poziv kandidatima za provjeru radne sposobnosti (druga grupa)_26.1.2022. FZS_konkurs_25.1.2022. Pedagoški fakultet_konkurs_20.1.2022. Pravni fakultet_konkurs_14.1.2022. EF_Konkurs_21.12.2021. Rektorat_Konkurs_18.12.2021. PF_konkurs_17.12.2021. TF_Konkurs_9.12.2021. FZS_konkurs_9.12.2021. EF_Konkurs 1_7.12.2021. EF_Konkurs 2_7.12.2021. PF_konkurs_4.12.2021. FZS_konkurs_2.12.2021. Konkurs za upis na II ciklus studija (Nutricionizam)_BTF_24.11.2021. Konkurs_Pedagoški fakultet_24.11.2021. BTF_konkurs_17.11.2021. TF_Konkurs_15.11.2021. PF_konkurs_11.11.2021. Pravni fakultet_konkurs_3.11.2021. FZS_konkurs_27.10.2021. BTF_Konkurs_26.10.2021. Produženje roka internog konkursa za sačinjavanje prijedloga za člana Savjeta za nauku_27.9.2021. Interni konkurs za člana Savjeta za nauku_14.9.2021. PF_konkurs_8.9.2021. Lista kandidata za prvi prijavni rok UNBI_jul2021. Drugi ponovljeni konkurs_angažman nastavnika i saradnika_30.7.2021. Konkurs_Univerzitet u Bihaću_6.7.2021. TF_Obavijest o testiranju_Njemački jezik_5.7.2021. Konkurs za upis studenata na UNBI_21.6.2021. TF_Konkurs_16.6.2021. Konkurs_PF_3.6.2021. PF_konkurs_19.5.2021. PF_konkurs_17.5.2021. EF_Konkurs_10.5.2021. FZS_konkurs_28.4.2021. TF_Konkurs (napredovanje) Mehanika i reizbor Tekstilni materijali i tekstilno mehanicke tehnologije_7.4.2021. TF_Konkurs viši asistent Automatika i elektronika_7.4.2021. BTF_Konkurs za izbor u zvanje_6.4.2021. EF_Konkurs za izbor u zvanje nastavnika vanredni profesor Marketing_31.3.2021. TF_Poništenje dijela konkursa_Konstrukcije proizvoda od drveta viši asistent_24.3.2021. BTF_ponistavanje dijela Konkursa za izbore u zvanja_27.3.2021. BTF_Konkurs za izbore-ponovne izbore u zvanja_27.3.2021. TF_Konkurs Ekonomika i organizacija_12.3.2021. Pravni fakultet_poništenje konkursa_12.3.2021. Pravni fakultet_konkurs_12.3.2021. IPF_Konkurs za napredovanje viši asistent_27.2.2021. IPF_Konkurs_Historija i socijalni rad_27.2.2021. Konkurs_Fakultet zdravstvenih studija_25.2.2021. Tehnički fakultet_Ispravka teksta Konkursa Odjevne tehnologije_asistent_13.2.2021. Konkurs_Tehnički fakultet_Odjevne tehnologije_10.2.2021. Poziv za testiranje_Sekretar_8.2.2021. Poziv za testranje_PFUNBI_8.2.2021. Ponovni konkurs_Ekonomski fakultet_angažman saradnika_5.2.2021. Konkurs_Pedagoški fakultet_Informatika_5.2.2021. Poništenje konkursa_Rektora_29.1.2021. TF_Konkurs Historija i teorija likovnih umjetnosti i vizuelnih komunikacija_26.1.2021. TF_Konkurs Saobraćajnice_26.1.2021. FZS_konkurs_16.1.2021. FZS_poziv za pismeni ispit_13.1.2021. Obavijest o pismenom ispitu_11.1.2021. Poziv za testiranje_Asistent Automatika i elektronika_11.1.2021. Poziv za testiranje_Asistent Betonske i armirano betonske konstrukcije_11.1.2021. Obavijest o pismenom ispitu_Tehnički fakultet_11.1.2021. Konkurs (ponovljeni)_Rektorat_5.1.2020. Konkurs_Rektorat_30.12.2020. Konkurs_Fakultet zdravstvenih studija_19.12.2020 Konkurs_Ekonomski fakultet_15.12.2020. Konkurs za dekana_Ekonomski fakultet_15.12.2020. Konkurs_Tehnički fakultet_23.12.2020. Konkurs_Biotehnički fakultet_19.12.2020. Konkurs_Pedagoški fakultet_asistent_19.12.2020. Konkurs_Pedagoški fakultet_Bosanski jezik i književnost_19.12.2020. Konkurs_Tehnički fakultet_docent (napredovanje) Tehnologije proizvoda od drveta_18.12.2020. Konkurs_Tehnički fakultet_redovni profesor (napredovanje) Proizvodno mašinstvo_18.12.2020. Konkurs_Tehnički fakultet_viši asistent Konstrukcije proizvoda od drveta_18.12.2020. Konkurs_Fakultet zdravstvenih studija_11.12.2020 FZS_poziv za pismeni ispit_12.11.2020. Odluka Senata o dopuni raspisanog Konkursa za upis u I godinu III ciklusa_29.10.2020. Konkurs Elektrotehnika III ciklus_2.11.2020. Odluka o produženju roka prijema prijava za upis u prvu godinu 2. i 3. ciklusa 2020/2021. Poslovnik o radu_Pravni fakultet UNBI_okt2020. Konkurs_Ekonomski fakultet_21.10.2020. Konkurs_Pravni fakultet_17.10.2020. Konkurs_Tehnički fakultet_vanredni profesor (napredovanje)_Opšte mašintsvo_17.10.2020. Konkurs_Tehnički fakultet_vanredni profesor (napredovanje)_Mehanika_17.10.2020. Konkurs_FZS_15.10.2020. Konkurs_FZS_Drugi ciklus_10.10.2020. Konkurs_stipendija Bošnjačkog instituta_2020_2021 Konkurs_vanredni profesor (napredovanje)_Arhitektonsko projektovanje i org. građenja_8.10.2020. Konkurs_Tehnički fakultet_viši asistent (napredovanje) Matematika_8.10.2020. Konkurs_FZS_Čistačica_8.10.2020. Konkurs_FZS_Okolinska biotehnologija_8.10.2020. Konkurs_FZS_Engleski jezik_7.10.2020. Konkurs za izbor prorektora Univerziteta u Bihaću_5.10.2020. Konkurs za dekane Univerziteta u Bihaću_5.10.2020. Konkurs_Pedagoški fakultet_29.9.2020. Drugi konkurs_Biotehnički fakultet_29.9.2020. Konkurs_Fakultet zdravstvenih studija_10.9.2020 Ponovljeni konkurs_Univerzitet u Bihaću_30.7.2020. Konkurs Univerziteta u Bihaću_30.7.2020. Slobodna mjesta za drugi konkurs_30.7.2020. Konkurs za II ciklus_Biotehnički fakultet_22.7.2020. Poziv kandidatima_Tehnički fakultet_2.7.2020. Poziv kandidatima_Tehnički fakultet_10.7.2020. Konkurs za UO_Univerzitet u Bihaću_1.7.2020. Konkurs_Univerzitet u Bihaću_29.6.2020. Konkurs za upis studenata na UNBI_16.6.2020. Konkurs_Fakultet zdravstvenih studija_6.6.2020. Konkurs_Tehnički fakultet_11.6.2020. Konkurs_Pravni fakultet_6.6.2020. Konkurs_Tehnički fakultet_25.5.2020. Konkurs_Pravni fakultet_21.5.2020. Konkurs_Biotehnički fakultet_21.4.2020. Konkurs_Pedagoški fakultet_11.3.2020. Konkurs_Biotehnički fakultet_9.3.2020. Konkurs_Tehnički fakultet_13.3.2020. Ponovni konkurs_Ekonomski fakultet_7.3.2020. Konkurs_Pravni fakultet_26.2.2020. Produženje roka za upis studenata na prvu godinu II i III ciklusa studija na 2019/2020. Univerzitetu u Bihaću_septembar 2019 Produženje roka za upis studenata na prvu godinu studija Prvog ciklusa za 2019/2020. na Univerzitetu u Bihaću_septembar 2019 Konkurs za angažman nastavnika i saradnika_novembar 2019_EFBI Konkurs_btf_za izbore u zvanja_6.11.2019 Konkurs_Pedagoški fakultet_13.11.2019 Konkurs za napredovanje i saradnike_tehnički fakultet_13.11.2019 Konkurs za angažman nastavnika i saradnika_decembar 2019_EFBI Konkurs za angažman saradnika_decembar 2019_PFBI Konkurs_Fakultet zdravstvenih studija_15.2.2020 Poništenje Konkursa Pravni fakultet_feb2020 Konkurs_Biotehnički fakultet_12.2.2020 Konkurs za izbor i imenovanje prorektora za nastavu_januar 2020 Tehnički fakultet_Konkurs 3. ciklusa_16.1.2020. Pedagoški fakultet_konkurs_7.1.2020. Ekonomski fakultet_konkurs_13.1.2020. Tehnički fakultet_Konkurs za izbor i reizbor_10.1.2020. Konkurs za izbor i imenovanje rektora UNBI_dec 2019 Konkurs za reizbor_decembar 2019_TFBI erasmus+ poziv za 2020. godinu Konkurs za van. prof. i asistente_novembar 2019_EFBI