Javne nabave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_2.7.2024. Odluka o poništavanju postupka javne nabavke_18.6.2024..pdf Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_18.6.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_hotelski smještaj_18.6.2024. Odluka o izmjeni tenderske dokumentacije_10.6.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_10.6.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_hotelske usluge_22.5.2024. Odluka o usvajanju dopune Plana javnih nabavki za UNBI za 2024_20.5.2024. Odluka o poništavanju postupka javne nabavke_20.5.2024. Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču_20.5.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT1_štamparske usluge_27.5.2024..pdf Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_LOT2_štamparske usluge_27.5.2024..pdf Odluka o poništavanju postupka javne nabavke_hotelski smještaj_27.5.2024. Odluka o poništavanju postupka javne nabavke_komunalne usluge_28.5.2024. Odluka o izmjenama tenderske dokumentacije_31.5.2024. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_fizičko obezbjeđenje_maj2024 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_sanacija krova_maj2024 Odluka o poništavanju postupka javne nabavke_sanacija krova_maj2024 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_ogrjev_maj2024 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_računarska oprema_maj2024 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_uredska oprema_maj2024 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_računarska oprema LOT3_maj2024 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_računarska oprema LOT4_maj2024 Odluka o usvajanju Izmjene i dopune Plana javnih nabavki UNBI za 2024_maj2024 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_lož ulje_6.5.2024. Odluka o poništavanju postupka javne nabavke_električna energija_6.5.2024.pdf Odluka o izmjeni tenderske dokumentacije 2_5.4.2024. Odluka o izmjeni tenderske dokumentacije 1_5.4.2024. Obavijest_27.3.2024. Plan javnih nabavki Univerziteta u Bihaću za 2024. godinu Odluka o dopuni Odluke o usvajanju plana javne nabavke UNBI za 2023_26.12.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_računarska oprema_25.12.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_oglašavanje_21.12.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_toneri_21.12.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_15.12.2023. Odluka o nastavku postupka javne nabavke_15.12.2023. Odluka o izmjeni Odluke_plan javne nabavke_30.11.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_laboratorijska oprema_30.11.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_20.11.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_izrada elaborata_13.11.2023. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke_Plan javne nabavke za 2023_30.10.2023. Javni poziv_zakup sportske dvorane_19.10.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_laboratorija 2_16.10.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_laboratorija_16.10.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_prevoz_16.10.2023. Odluka_agencija za zaštitu_2.10.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_hotelski smjetaj_25.9.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_materijal za čišćenje_26.9.2023. Odluka o izmjeni Odluke_javne nabavke_14.9.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_štamparske usluge_4.9.2023. Odluka_štamparske usluge za RIM_28.7.2023. Odluka o stavljanju van snage Odluke_laboratorijske usluge_25.7.2023. Odluka o stavljanju van snage Odluke_štamparske usluge_25.7.2023. Odluka o stavljanju van snage Odluke_fizičko obezbjeđenje_25.7.2023. Odluka o dodjeli ugovora_lož ulje_25.7.2023. Odluka o poništavanju postupka_hotelski smještaj_25.7.2023. Odluka o usvajanju izmjene i dopune plana javnih nabavki na UNBI za 2023_25.7.2023. Odluka o poništavanju javne nabavke_laboratorijska oprema_25.7.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_računarska oprema_17.7.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (2)_računarska oprema_17.7.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_hotelski smještaj_17.7.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_RIM2023_17.7.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_knjige_17.7.2023. Odluka o nastavku postupka javne nabavke_10.7.2023. Odluka o usvajanju izmjene i dopune plana javnih nabavki UNBI za 2023_26.6.2023. Odluka o poništavanju postupka javne nabavke_26.6.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_26.6.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_ogrjev pelet_26.6.2023. Odluka o poništavanju postupka javne nabavke_hotelski smještaj_26.6.2023. Odluka o poništavanju postupka javne nabavke_električna energija_26.6.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za lož ulje za potrebe UNBI_14.12.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_19.6.2023. Odluka o poništenju_12.6.2023. Odluka o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije_12.6.2023. Odluka o poništavanju postupka javne nabavke_6.6.2023. Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova na UNBI_10.5.2023. Obavijest_12.5.2023. Plan javnih nabavki za 2023. godinu Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaču_pelet_6.2.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_laboratorijska oprema_17.1.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_računarska oprema_17.1.2023. Odluka o poništavanju postupka javne nabavke_10.1.2023. Odluka o poništenju postupka_20.12.2022. Obrazac praćenja realizacije ugovora UNBI za 2022. godinu_dec2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_oglašavanje_12.12.2022. Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču_pelet_7.12.2022. Odluka o dopuni Odluke o usvajanju plana javne nabavke UNBI za 2022._30.11.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_ogrjev_lož ulje_30.11.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_ogrjev_pelet_30.11.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_punjenje tonera_22.11.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_štamparske usluge_17.11.2022. Javni poziv za zakup sportske dvorane za održavanje nastave na UNBI_14.11.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_fizičko obezbjeđenje_8.11.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_drvo_3.11.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_FZS_4.11.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_kancelarijski materijal_28.10.2022. Odluka o poništavanju postupka javne nabavke_lož ulje_26.10.2022. Odluka o poništavanju javne nabavke_pelet_27.10.2022. Javni poziv za zakup sportske dvorane za UNBI_25.10.2022. Obavještenje o nastavku postupka_nabava peleta_17.10.2022. Obavještenje o nastavku postupka javne nabave_11.10.2022. Odluka o poništenju postupka javne nabave_Studijsko putovanje_5.10.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_Laboratorijske usluge_BTF_5.10.2022. Odluka o poništenju postupka javne nabave_Ribarska oprema za BTF_5.10.2022. Odluka o dopuni Odluke o usvajanju plana javne nabave za 2022. godinu za UNBI_5.10.2022. Javni poziv za zakup sportske dvorane_3.10.2022. Odluka o usvajanju plana javne nabavke UNBI za 2022_22.9.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_ogrjev_lož ulje_19.9.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_vanredni prevoz_19.9.2022. Obustava javne nabavke_pelet_6.9.2022. Obustava javne nabavke_kancelarijski materijal_8.9.2022. Odluka o poništenju postupka_27.7.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_hemikalije_19.7.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_hemikalije2_19.7.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_hemikalije3_19.7.2022. Odluka o dopuni odluke za 2022_19.7.2022. Odluka o poništavanju postupka javne nabavke_ribarska oprema_14.7.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_ogrjev drvo_18.7.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_laboratorijske usluge_18.7.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_fizičko obezbjeđenje_14.7.2022. Odluka o poništavanju javne nabavke_ribarska oprema_14.6.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_nabavka knjiga_14.6.2022. Obrazac praćenja realizacije ugovora_13.6.2022. Odluka o poništenju postupka nabavke drveta_6.6.2022. Odluka o poništenju postupka_27.5.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_nabavka uglja_1.6.2022. Poništavanje postupka javne nabavke_nabavka hemikalija_1.6.2022. Poništavanje postupka javne nabavke_laboratorijske usluge_3.6.2022. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke_25.5.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_laboratorijske usluge za BTF_24.5.2022. Odluka o dodjeli ugovora_24.5.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_konsultantske usluge_10.5.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_ogrjev_pelet_11.5.2022. Odluka o poništenju javne nabavke_laboratorijske usluge_5.52022. Odluka o poništenju javne nabavke_vanredni prevoz_5.52022. Odluka o poništenju javne nabavke_studijsko putovanje_5.52022. Odluka o poništenju javne nabavke_studijsko putovanje_5.52022. Odluka o izuzeću primjene ZOJN-a_15.4.2022. Poziv za dostavu ponuda_ugostiteljske usluge za 2022._6.4.2022. Poziv za dostavu ponuda_stručno usavršavanje za UNBI za 2022._6.4.2022. Plan javnih nabavki za 2022. godinu_mar2022. Odluka o poništenju postupka_ogrjev-pelet_28.3.2022. Odluka o dodjeli ugovora_pelet_24.3.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača materijala za čišćenje_16.3.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ogrjeva/peleta_17.3.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga obezbjeđenja_15.3.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača hotelski smještaj_18.3.2022. Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku lož ulja_23.12.2021. Odluka o poništenju postupka_21.12.2021. Odluka o izobru najpovoljnijeg ponuđača računarske opreme za UNBI_21.12.2021. Poništenje_14.12.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača hemikalija za potrebe UNBI_17.12.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za oglašavanje za potrebe UNBI_14.12.2021. Obrazac praćenja realizacije ugovora_18.11.20221. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_hemikalije_28.10.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_hemikalije_2_9.11.2021. Odluka o poništenju_8.11.2021. Odluka o poništenju_2_9.11.2021. Plan javnih nabavki za 2021. godinu_nov2021 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_28.10.2021. Javni poziv_sportska dvorana_20.10.2021. Odluka o izboru za nabavku štampe_13.10.2021. Odluka o izboru za nabavku drveta za ogrjev_23.9.2021. Odluka o izboru za nabavku lož-ulja za ogrjev_4.10.2021. Odluka o izboru za nabavku peleta za ogrjev_4.10.2021. Odluka o izboru za nabavku punjenja tonera_4.10.2021. Odluka o izboru za nabavku uglja_23.9.2021. Odluka_RIM_hotelske usluge_21.9.2021. Odluka poništenju javne nabavke_14.9.2021. Poziv za RIM_3.9.2021. Odluka o poništavanju postupka javne nabavke_jul2021. Poziv za dostavu ponuda_stručno usavršavanje_jun2021 Poziv za dostavu ponuda_ugostiteljske usluge_jun2021 Javni poziv za sportsku dvoranu_24.11.2020. Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču_9.11.2020. Odluka o poništenju postupka nabavke usluga oglašavanja za potrebe UNBI_6.11.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uglja_19.10.2020. Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg (prvorangiranog) ponuđača_2.11.2020. Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču_2.11.2020. Plan javnih nabavki za 2020. godinu Odluka o poništenju postupka javne nabavke punjenja tonera za potrebe UNBI_27.7.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za punjenja tonera za potrebe UNBI_14.9.2020. Javni poziv za zakup sportske dvorane_10.3.2020. Privremeni plan javnih nabavki za 2020. godinu_25.2.2020.