Arhiva

Odluka o samoevaluaciji i evaluaciji upravljačkih struktura Univerziteta u Bihaću_2017 Radionica "Bosna i Hercegovina u procesu evropskih integracija" Pravila studiranja na drugom ciklusu Akademski kalendar 2018-19 Akademski kalendar 2019/2020 Akademski kalendar 2020/2021 Odluka o imenovanju članova Odbora za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Bihaću_2019 Pravilnik o osiguranju kvaliteta na Univerzitetu u Bihaću_2010 Akcijski plan Odluka Senata o usvajanju Akcionog plana za poboljšanje i unapređenje sistema kvaliteta UNBI_29.1.2021. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju operativnih timova na UNBI_22.10.2020. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju operativnih Timova na UNBI_28.10.2020. Obavijest o otkazanoj mobilnosti za zimski semester 2020/2021 Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa_23.9.2020. Imenovanje Komisije za selekciju studenata i osoblja za razmjenu_2017 Naredba vezana uz korona-virus_12.3.2020 Zapisnik sa prve redovne konstituirajuće sjednice Odbora za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Bihaću_2014 Odluku o provođenju samoevaluacije na Univerzitetu u Bihaću za ljetni semestar 2013/14._2014 Strateški plan razvoja UNBI za period od 2011. do 2015. godine Odluka o imenovanju članova Odbora za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Bihaću_2010 Članovi Odbora za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Bihaću_2010 Odluka o imenovanju Članova odbora za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Bihaću_2015 Odluka o imenovanju Članova odbora za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Bihaću_2017 Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Odbora za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Bihaću_2017 Odluka o imenovanju voditelja Centra za osiguranja kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Bihaću_2010 Odluka o provođenju samoevaluacije Univerziteta u Bihaću Odluka o imenovanju univerzitetskog Tima za organizaciju i provođenje samoevaluacije na Univerzitetu u Bihaću_2014 Zaključak o konstituiranju i verifikaciji članova Odbora za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Bihaću_2014 Pravila studiranja na studiju prvog ciklusa