Odbrana doktorskog rada Aldina Bjelića


  • 07.11.2022

  • Početak događaja: 11:00h

  • Kraj događaja: 13:00h

  • Tehnički fakultet UNBI

Podijeli sa:

U amfiteatru Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, u ponedjeljak 7. novembra 2022. godine u 11h održaće se javna odbrana projekta doktorske disertacije iz tehničkih nauka kandidata Aldina Bjelića dipl. ing. maš., na temu „Optimizacija parametara obradivosti masivnog drveta u procesu blanjanja na CNC mašinama“, pred komisijom emeritus prof. dr. sc. Salah Eldien Omer (predsjednik), prof. dr. Atif Hodžić (potencijalni mentor), prof. dr. Murčo Obućina (član), prof. dr. Marija Đurković (član), prof. dr. Mladen Furtula (član). Projekat doktorske disertacije može se pogledati u biblioteci Tehničkog fakulteta (Ulica Irfana Ljubijankića bb, Bihać) i u Rektoratu Univerziteta u Bihaću. Pristup odbrani je slobodan.