Vijesti

Poziv Rektorata Univerziteta u Bihaću
Poziv Rektorata Univerziteta u Bihaću

Komisije za provođenju procedure izbora kandidata po raspisanom Javnom konkursu na radno mjesto Viši stručni saradnik za protokol i arhivu u Rektoratu Univerziteta u Bihaću, poziva kandidata na održavanje pismenog ispita. Obavještava se prijavljeni ...

Poziv Fakulteta zdravstvenih studija UNBI
Poziv Fakulteta zdravstvenih studija UNBI

Komisija za provodenje procedure izbora kandidata po raspisanom Javnom konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz probni rad od tri mjeseca na poslovima radnog mjesta Tehnički sekretar dekanata na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta ...

Oglas Pravnog fakulteta UNBI
Oglas Pravnog fakulteta UNBI

Javna odbrana master rada kandidata Adnana Habibije pod naslovom Transparentnost postupaka zapošljavanja u državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine održat će se u srijedu  24. jula 2024. godine u 12h u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta ...

Oglas Pravnog fakulteta UNBI
Oglas Pravnog fakulteta UNBI

Javna odbrana master rada kandidatkinje Demirele Dedić pod naslovom Nematerijalna i materijalna šteta zbog povrede prava na ravnopravnost spolova u postupku zapošljavanja održat će se u utorak 23. jula  2024. godine u 11h u prostorijama Pravnog ...

Članice Univerziteta u Bihaću

Događaji