Weiser Professional Development Fellowship 2023

05.07.2022 - 10:00

The Weiser Center for Europe and Eurasia koji je dio University of Michigan, poziva kandidate i kandidatkinje (naučnike i umjetnike) da apliciraju na Weiser Professional Development Awards a koji predaju na visokoškolskim ustanovama Armeniji, Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini, Gruziji, Kazahstanu, Kosovu, Kirgistanu, Moldaviji, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Slovačkoj Republici, Tadžikistanu, Turkmenistanu, Ukrajini i Uzbekistanu. Aplikanti su pozvani da predlože istraživačke projekte na polju istraživanja ili predavanja na partnerskoj ustanovi na University of Michigan. Kandidati_kinje treba da posjeduju odlične vještine i znanja sa engleskim jezikom. Podržani su boravci u trajanju od četiri do šest sedmica a uključen je boravak u Ann Arboru u periodu od februara do aprila 2023. ili od septembra do novembra 2023. godine. Prije aplikacije, potencijalni kandidati mogu se informirati o detaljima na zvaničnoj web-stranici.