Webinar o usavršavanju u visokom obrazovanju

13.09.2021 - 14:20

Komisija za izradu okvira stručnog usavršavanja akademskog osoblja na nivou Bosne i Hercegovine koju je imenovala Rektorska konferencija Bosne i Hercegovina, 23. septembra 2021. godine organizuje webinar pod nazivom “Dobrobit pojedinca u obrazovanju i nauci: zdravlje, sigurnost, sreća i prosperitet u visokom obrazovanju” namijenjen akademskom osoblju svih javnih univerziteta u zemlji. Webinar se organizuje u okviru zajedničkih aktivnosti Komisije i stručnog usavršavanja univerzitetskih nastavnika i saradnika, TRAIN+ programa kojim koordinira Univerzitet u Sarajevu, a finansijski podržava Fondacija kralja Baudouina iz Belgije. Registraciju za sudjelovanje na webinaru moguće je izvršiti putem zvaničnog linka najkasnije do ponedeljka, 21. septembra 2021. godine.

Povezane vijesti
Webinar o usavršavanju u visokom obrazovanju (27.7.2021.)