Univerzitet u Zenici preuzeo predsjedavanje Rektorskom konferencijom Bosne i Hercegovine

27.01.2021 - 10:05

U ponedjeljak 18. januara 2021. godine u Rektoratu Univerziteta u Bihaću održan  je radni sastanak sa rektorom Univerziteta u Zenici, prof. dr. Damirom Kukićem i njegovim  saradnicima. Na sastanku je izvršena formalna predaja dužnosti predsjedavanja Rektorskom konferencijom / zborom Bosne i Hercegovine. Odlukom Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine od 28. decembra 2020. godine, njeno predsjedavanje preuzima Univerzitet u Zenici.

U toku 2020. godine sjedište Rektorske konferencije bilo je u Bihaću a prof. dr. Fadil Islamović, rektor Univerziteta u Bihaću obnašao je funkciju njenog predsjednika.

U mandatnom periodu od jedne godine – počev od 1. januara 2021. godine ulogu domaćina Rektorske konferencije preuzima Univerzitet u Zenici, a funkciju predsjednika rektor Univerziteta u Zenici prof. dr. Damir Kukić.

Povezane vijesti
5. redovna sjednica Rektorske konferencije održana u Mostaru (14.12.2020.)
Četvrta sjednica Rektorske konferencije (12.11.2020.)
Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine (15.10.2020.)
2. redovna sjednica Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine (20.7.2020.)
Rektori javnih univerziteta jedinstveni u borbi s izazovima koje nosi pandemija (28.4.2020.)