Univerzitet u Bihaću u izradi vizira i zaštitnih maski za zdravstvene radnike

30.03.2020 - 10:00

U prizmi novonastale krize i pandemije izazvane COVID-19 virusom, Javna ustanova Univerzitet u Bihaću posvećen je angažmanu za dobrobit društvene zajednice. U tome smislu Rektor Univerziteta u Bihaću dr. Fadil Islamović pružio je podršku Dekanu Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću dr. Atifu Hodžići kao i nastavnicima i studentima toga Fakulteta u pokretanju postupka izrade vizira i zaštitnih maski namijenjenih zdravstvenim radnicima Kantonalne bolnice u Bihaću i Domova zdravlja, s obzirom da su zdravstveni timovi najviše izloženi mogućnosti zaraze. Uz odgovarajući repromaterijal nabavljen od lokalnih firmi i uz podršku Vlade Unsko-sanskog kantona, viziri su urađeni na 3D printerima procesom koji nije kompliciran.