Univerzitet u Bihaću član istraživačke mreže ESS BiH – Evropska društvena istraživanja

30.10.2020 - 11:00

Na poziv Centra za razvojne evaluacije i društvena istraživanja CREDI iz Sarajeva Univerzitet u Bihaću je pristupio članstvu European social survey ESS BiH istraživačke mreže. ESS-BiH Istraživačka mreža je mreža univerziteta i drugih istraživačkih institucija u Bosni i Hercegovini pod koordinacijom CREDI-a koja okuplja istraživače iz oblasti društvenih istraživanja sa misijom jačanja istraživačkih kapaciteta i promocije saradnje između istraživača društvenih nauka u Bosni i Hercegovini kroz priključivanja Bosne i Hercegovine Evropskom društvenom istraživanju (European Social Survey).

Prvi sastanak Akademskog vijeća ESS BIH istraživačke mreže održan je u prostorijama CREDI centra u Sarajevu uz online prisustvo određenog broja članova, u utorak 20.10.2020. godine. Na sastanku je bilo govora o daljim aktivnostima u radu ESS-BiH mreže, a organizovan je u sklopu obilježavanja Svjetskog dana statistike. 

Više informacija o mreži zainteresirani mogu dobiti u Uredu za NIR i međunardnu saradnju UNBI, putem maila nir@unbi.ba, ili na web stranici CREDI centra.