UNESCO globalna koalicija za obrazovanje COVID-19

22.04.2020 - 13:20

Državna komisija za saradnju sa UNESCO-om obavještava da je ta organizacija uspostavila Globalnu koaliciju za obrazovanje COVID-19 čiji cilj je da pruži podršku državama članicama u razmjeni  primjera dobre prakse učenja na daljinu djeci i mladima koji su posebno izloženi riziku u situaciji aktuelne pandemije. Prema podacima UNESCO-a 165 država pogođeno je zarazom što značajno utiče na proces obrazovanja zbog čega je 29. marta 2020. godine pokrenuta Globalnu koaliciju za obrazovanje COVID-19 kako bi podstakla na saradnju na međunarodnom i regionalnom nivou ali i između organizacija civilnog društva i privatnog sektora. Učešće i partnerstvo u Koaliciji je otvorenog tipa i pozivaju se sve ustanove i stručnjaci koji svojim primjerom i angažmanom mogu pomoći, da daju doprinos.

Više informacija o pomenutoj Koaliciji moguće je dobiti na zvaničnoj web-stranici UNESCO-a.