Unapređenje uloge nauke u društvu

19.11.2020 - 14:45

British Council je otvorio poziv za obuke mladih istraživača i istraživačica u sklopu programa “Unapređenje uloge nauke u društvu”. Prijaviti se mogu mladi doktori nauka koji su doktorirali unazad 8 godina. Rok za prijave je do 1. decembra 2020. godine do 23h. 

Za dodatna pitanja na raspolaganju stoji projekt-koordinator British Councila u Sarajevu Ivan Koroman (telefoni: 033250220 i 061208037; email: ivan.koroman@britishcouncil.org).