Učešće predstavnika Univerziteta u Bihaću na treningu o implementaciji Gender akcionih planova u sklopu projekta UNIGEM

26.03.2022 - 11:20

U Sarajevu je od 15. do 17. marta 2022. godine održan trening o implementaciji Gender akcionih planova u sklopu projekta UNIGEM uz učešće predstavnika Centra za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću: rektora prof. dr. Fadila Islamovića, prof. dr. Albina Muslića, prof. dr. Nikole Findrika, doc. dr. Jasmina Hošića i doc. dr. Jasmine Bešlagić. Prema potpisanom Memorandumu o saradnji između Univerziteta u Bihaću i TPO fondacije iz Sarajeva o provođenju projekta „University and gender mainstreaming“ (UNIGEM), uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, a sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju, na ovom treningu je istaknuta opredjeljenost partnerskih univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice kao i studente i studentice na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i regiji. U treningu su učestvovali predstavnici 18 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.