Tabelarni pregled slobodnih mjesta u drugom prijavnom roku za upis studenata

30.07.2020 - 09:50

Univerzitet u Bihaću objavljuje tabelarni pregled slobodnih mjesta u drugom prijavnom roku za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija za akademsku 2020/2021. godinu po fakultetima, odsjecima i smjerovima na Univerzitetu u Bihaću. Lista slobodnih mjesta dostupna je u pdf-dokumentu.