Studij na vojnom institutu za nauku i tehnologiju u Daki (Bangladeš)

14.11.2019 - 10:25

Vlada Narodne Republike Bangladeš otvara dvije pozicije (jedna pozicija za vojnog oficira a druga za civilnog studenta) za kandidate_kinje iz Bosne i Hercegovine za šest programa (Civil Cngineering, Computer Science and Engineering; Electrical, Electronic and Communication Engineering; Mechanical Engineering; Aeronautical Engineering and Naval Architecture & Marine Engineering) na Vojnom institutu za nauku i tehnologiju (MIST) u Daki (Bangladeš).

Zainteresirani kandidati_kinje se trebaju javiti kod Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine jer će oni vršiti nominacije. Rok je 20.12.2019.