Stipendiranje razmjene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja na Univerzitetu Antalya Bilim u Turskoj

08.12.2020 - 09:30

Otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata (2 stipendije), nastavnog (1 stipendija) i nenastavnog osoblja (1 stipendija) Univerziteta u Bihaću tokom ljetnog semestra akademske 2020/2021. godine na Univerzitetu Antalya Bilim iz oblasti mašinstva i građevinarstva a unutar Erasmus+ ICM projekta. 

Procedura prijave za studente 

Sve prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću koji šalje pismo nominacije sa traženim podacima studenta na partnerski Univerzitet. Zainteresirani studenti se prijavljuju putem emaila Alme Bosnić do petka 25.12.2020. godine (tada se dostavlja mail u kojem iskazujete interes za prijavu na Univerzitet Antalya Bilim unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar akademske 2020/2021. godine; navodi se godina studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem se studira; te odsjek na koji se vrši prijava na instituciji domaćina;  motivaciono pismo na engleskom jeziku uz obaveznu napomena da li je kandidat već učestovao u nekom od programa razmjene ili ne; dokaz o poznavanju engleskog jezika B2 (u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane matičnog Univerziteta; obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju na gore navedenu mail adresu).  

Selekcija prijavljenih kandidata će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije. 

Mjesečna stipendija iznosi 800 eura + 275 eura povratna karta. 

Procedura prijave za nastavnike

Nastavno i nenstavno osoblje dostavlja mail Almi Bosnić u kojem iskazuje interes za prijavu na Univerzitet Antalya Bilim unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar 2020/2021. godine; CV na engleskom jeziku; iskaz o korištenju programa razmjene u toku aktuelne akademske godine (ukoliko je korišteno); pozivno pismo od institucije domaćina; plan predavanja/obuke ovjeren od strane matične institucije i institucije domaćina. Kontakt email na instituciji domaćinu za sva neophodna dokumenta su Erasmus+ koordinator na Mašinskom odsjeku doc. dr. Şerif AŞKIN i Erasmus+ koordinator na Odsjeku za građevinarstvo doc. dr. Emre DEMİR. Nastavnici treba da posjeduju minimum B2 nivo znanja engleskog jezika.  

Selekcija prijavljenih kandidata će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije. 

Mobilnost osoblja traje 5 dana + 2 dana putovanja (700 eura + 275 eura povratna karta).

Dodatne informacije moguće je dobiti kod Alme Bosnić putem navedenog maila ili putem telefona 037226273.