Stipendiranje razmjene studenata na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Ankari unutar Erasmus+ ICM programa

19.12.2019 - 08:15

U okviru Erasmus+ ICM programa otvoren je Poziv za prijavu za stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću (ljetni semestar 2019/2020. godina) na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Ankari u Turskoj.

Procedura prijave

Sve prijave se dostavljaju na email adresu dzalila.muharemagic@unbi.ba gdje se iskazuje interes za prijavu na navedeni program. Pored toga potrebno je navesti godinu studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem se studira, te odsjek na koji se prijavljuje na instituciji domaćinu. Prijava mora biti popraćena motivacionim pismom na engleskom jeziku, uz obaveznu napomenu da li je osoba koja se prijavljuje već uzimala učešća u nekom od programa razmjene ili ne, te dokaz o poznavanju engleskog jezika (u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane matičnog Univerziteta (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju na gore navedenu mail adresu). 

Mjesečna stipendija iznosi 800 eura + plaćeni troškovi puta.

Selekcija prijavljenih kandidata će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije.

Rok za prijavu uz svu traženu dokumentaciju je petak, 10.01.2020. godine.

Informacije o partnerskom Univerzitetu, te listu predmeta, moguće je pronaći na sljedećem linku.