Stipendiranje razmjene studenata i osoblja na Univerzitetu Eskişehir Osmangazi

06.05.2021 - 15:00

Otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Bihaću, kao i nastavnog/administrativnog osoblja tokom zimskog/ljetnog semestra 2021/2022. godine na Univerzitetu Eskişehir Osmangazi u Turskoj. Oblast unutar koje se može izvršiti prijava je ekonomija.

Procedura prijave za studente
Sve prijave se dostavljaju na email adresu alma.bosnic@unbi.ba gdje se iskazuje interes za prijavu na Univerzitetu Eskişehir Osmangazi unutar Erasmus+ ICM programa za zimski/ljetni semestar 2021/2022. godine, navodi se godina studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem se studira, te odsjek na koji se prijavljuje, zatim motivaciono pismo na engleskom jeziku, obavezna napomena da li je već uzeto učešće u nekom od programa razmjene ili ne, te dokaz o poznavanju engleskog jezika (u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane Univerziteta u Bihaću (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju na gore navedenu mail adresu). Mjesečna stipendija iznosi 800 eura, a naknada za putni trošak 275 eura. Više informacija dostupno je na zvaničnoj web-stranici.

Procedura prijave za nastavnike
Nastavno/administrativno osoblje dostavlja mail na alma.bosnic@unbi.ba u kojem iskazuje interes za prijavu na Univerzitetu Eskişehir Osmangazi unutar Erasmus+ ICM programa za zimski ili ljetni semestar, biografiju na engleskom jeziku, iskaz o korištenju programa razmjene u toku aktuelne akademske godine (ukoliko je korišteno), pozivno pismo od institucije domaćina, plan predavanja/obuke ovjeren od strane matične institucije i institucije domaćina. Kontakt email na instituciji domaćinu za sve neophodne dokumente je erasmus@ogu.edu.tr. Nastavnici treba da posjeduju minimum B2 nivo znanja engleskog jezika. Dnevnica za osoblje iznosi 140 eura, a naknada za putni trošak je 275 eura (5 dana + 2 dana puta). Rok za prijavu uz svu traženu dokumentaciju je srijeda, 30.6.2021. godine. Selekcija prijavljenih kandidata će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije.