Stipendiranje razmjene studenata i nastavnika na Univerzitetu u Lleidi u Španiji u ljetnom semestru 2020/2021.

03.12.2020 - 12:45

Otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata i nastavnika Univerziteta u Bihaću za ljetni semestar akademske 2020/2021. godine na Univerzitet u Lleidi (Španija) iz oblasti računarstva, mašinstva, građevinarstva, sporta, engleskog jezika, turizma i poslovne ekonomije. Razmjena se odvija u sklopu Erasmus+ ICM programa (međunarodna kreditna mobilnost). Na linku je moguće pogledati ponudu predmeta na engleskom jeziku. 
 
Procedura prijave za studente
Prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću koji šalje pismo nominacije sa traženim podacima studenta na partnerski Univerzitet. Zainteresirani studenti trebaju se prijaviti putem emaila Alme Bosnić do ponedjeljka 21.12.2020. godine. Potrebno je dostaviti mail u kojem se iskazuje interes za prijavu na Univerzitet u Lleidi unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar akademske 2020/2021. godine, te se navodi godina studija, prosjek ocjena i matični odsjek i fakultet. Ujedno, navodi se odsjek na kojem se želi studirati kod institucije domaćinu; motivaciono pismo na engleskom jeziku, kao i obavezna napomena da li je kandidat_kinja već učestovala u nekom od programa razmjene ili ne, te dokaz o poznavanju engleskog jezika B1 (u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane matičnog Univerziteta; obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju na gore navedenu mail adresu). Selekcija prijavljenih kandidata_kinja će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije. Nominirane studente će nakon toga kontaktirati Erasmus+ koordinator sa partnerskog univerziteta sa tačnim uputama za dostavljanje neophodnih dokumenata.
 
Procedura prijave za nastavnike
Nastavno osoblje dostavlja mail na adresu Alme Bosnić u kojem iskazuje interes za prijavu na Univerzitet u Lleidi unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar 2020/2021.godine; CV na engleskom jeziku; iskaz o korištenju programa razmjene u toku aktuelne akademske godine (ukoliko je korišteno); pozivno pismo od institucije domaćina; plan predavanja ovjeren od strane matične institucije i institucije domaćina. Kontakt email na instituciji domaćinu za sve neophodne dokumente je incoming@udl.cat. Nastavnici treba da posjeduju minimum B2 nivo znanja engleskog jezika. Selekcija prijavljenih kandidata će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije.
 
Dodatne informacije moguće je dobiti kod Alme Bosnić putem navedenog maila ili telefonski na 037226273.