Stipendirane razmjene studenata i osoblja Univerziteta u Bihaću sa Univerzitetom Muş Alparslan u Turskoj

13.04.2021 - 08:45

Otvoren je poziv za prijavu za stipendiranje razmjene studenata, osoblja i administrativnog osoblja Univerziteta u Bihaću sa Univerzitetom Muş Alparslan u Turskoj unutar Erasmus+ ICM programa za zimski i ljetni semestar akademske godine 2021/2022. Studijske oblasti unutar kojih je moguća razmjena su humanističke nauke, strani jezici, društvene nauke te psihologija i srodne nauke. Više informacija o samom Univerzitetu i studijskim programima, moguće je pronaći na službenoj web stranici Univerziteta

Procedura prijave za studente
Sve prijave se dostavljaju na email adresu alma.bosnic@unbi.ba gdje se iskazuje interes za prijavu na Muş Alparslan univerzitet unutar Erasmus+ ICM programa za zimski ili ljetni semestar 2021/2022. godine, navodi se godina studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem se studira, te odsjek na koji se prijavljuje na instituciji domaćinu; zatim motivaciono pismo na engleskom jeziku, obavezna napomena da li je već uzeto učešće u nekom od programa razmjene ili ne, te dokaz o poznavanju engleskog jezika B1 (u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane Univerziteta u Bihaću obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju na navedenu email adresu).  

Mjesečna stipendija iznosi 800 eura (5 mjeseci) + 360 eura za putne troškove. 

Procedura prijave za osoblje
Nastavno osoblje dostavlja email na alma.bosnic@unbi.ba u kojem iskazuje interes za prijavu na Muş Alparslan univerzitet unutar Erasmus+ ICM programa za zimski ili ljetni semestar 2021/2022. godine, CV na engleskom jeziku, iskaz o korištenju programa razmjene u toku aktuelne akademske godine (ukoliko je korišteno), pozivno pismo od institucije domaćina, plan obuke ovjeren od strane matične institucije i institucije domaćina. Kontakt na instituciji domaćinu za sve neophodne dokumente je institucionalni Erasmus+ koordinator, Yahya ADANIR, email: y.adanir@alparslan.edu.tr. Nastavnici treba da posjeduju minimum B1 nivo znanja engleskog jezika. 

Dnevnica za osoblje iznosi 140 eura + 360 eura za putne troškove (5 dana + 2 dana puta) 

Selekcija prijavljenih kandidata (studenata i osoblja) će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije. Rok za prijavu uz svu traženu dokumentaciju je petak, 4.6.2021. godine.