Stipendije za studij u Turskoj

10.02.2020 - 10:40

Vlada Republike Turske dodjeljuje stipendije za studiiranje i istraživanje na turskim univerzitetima. Više informacija dostupno je na zvaničnoj web-stranici Türkiye Scholarships i putem njihove elektronske pošte. Rok za prijavu na ovaj program je 20.2.2020. godine. Zainteresirani kandidati_kinje sa Univerziteta u Bihaću, više informacija mogu dobiti u Uredu za međunarodnu saradnju UNBI.