Stipendije za razmjenu studenata na Lleida Univerzitet u Španiji unutar Erasmus+ ICM programa

04.11.2019 - 12:00

Otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja razmjene studenata na Lleida Univerzitet u Španiji unutar Erasmus+ ICM programa (međunarodna kreditna mobilnost) za ljetni semestar 2019/2020. godine. Oblasti na koje se kandidati_kinje mogu javiti su računarstvo, mašinstvo, građevinarstvo, engleski jezik, sporta, ekonomija i turizam. Na sljedećem linku moguće je pogledati ponudu predmeta na engleskom jeziku.

Rok za prijavu je 25.11.2019. godine. Sve prijave se vrše se elektronski putem preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću koji na Lleida Univerzitet šalje pismo nominacije sa traženim podacima studenata. Zainteresirani studenti šalju svoje prijave do 25.11.2019. godine sa sljedećim sadržajem: iskazuju interes za prijavu na Lleida Univerzitet unutar Erasmus+ ICM programa, navode godinu studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem studiraju, te odsjek na koji se prijavljuju na instituciji domaćinu.

Selekcija prijavljenih kandidata će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije.

Nominirane studente će nakon toga kontaktirati Erasmus+ koordinator sa partnerskog univerziteta sa tačnim uputama za dostavljanje neophodnih dokumenata.

Mjesečna stipendija iznosi 800 EUR, a naknada za putni trošak 275 EUR.

Više informacija moguće je dobiti u Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću putem telefona na 037226273 a prijave se mogu obaviti putem emaila alma.bosnic@unbi.ba.