Stipendije za razmjenu studenata i nastavnika na Vyatus Magnus univerzitetu u Kaunasu u Litvaniji unutar Erasmus+ ICM programa

06.12.2019 - 08:00

U okviru Erasmus+ ICM programa otvoren je Poziv za prijavu za stipendiranje mobilnosti studenata sva tri ciklusa studija, kao i nastavnika Univerziteta u Bihaću (zimski / ljetni semestar 2019/2020. godina) na Vyatus Magnus univerzitetu u Kaunasu u Litvaniji. Studijske oblasti unutar kojih je moguća prijava su: inžinjerstvo, društvene nauke, poslovno upravljanje, poljoprivreda i šumarstvo. Prijava na zimski / ljetni semestar se odnosi samo na osoblje (5 dana + 2 dana putovanja) dok se prijava za ljetni semestar odnosi za studente i podrazumijeva cijeli semestar. 

Procedura prijave za studente

Uz interes za prijavu na program za ljetni semestar 2019/2020. godine, navodi se godina studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem se studira, te odsjek na koji se prijavljuje na instituciji domaćinu, zatim motivaciono pismo na engleskom jeziku, obavezna napomena da li je već uzeto učešće u nekom od programa razmjene ili ne, te dokaz o poznavanju engleskog jezika (u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane matičnog Univerziteta (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću). 

Mjesečna stipendija iznosi 800 eura + 275 eura za putne troškove.

Procedura prijave za nastavnike

Nastavno osoblje iskazuje interes za prijavu na Vyatus Magnus univerzitet u Kaunasu unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni ili zimski semestar 2019/2020.godine, te dostavlja CV na engleskom jeziku, iskaz o korištenju programa razmjene u toku aktuelne akademske godine (ukoliko je korišteno), pozivno pismo od institucije domaćina, plan predavanja ovjeren od strane matične institucije i institucije domaćina. Kontakt email na instituciji domaćinu za sve neophodne dokumente je erasmus.zua@vdu.lt. Nastavnici treba da posjeduju minimum B2 nivo znanja engleskog jezika.

Dnevnica za osoblje iznosi 140 eura + 275 eura za putne troškove.

Sve prijave uz potrebnu dokumentaciju se dostavljaju na email adresu alma.bosnic@unbi.ba.

Selekcija prijavljenih kandidata (studenata i osoblja) će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije.

Rok za prijavu uz svu traženu dokumentaciju je srijeda, 18.12.2019. godine.

Informacije o partnerskom Univerzitetu, kontakt informacije o Erasmus+ koordinatorima, te listu predmeta, moguće je pronaći na sljedećem linku.