Stipendije za razmjenu studenata i nastavnika na Univerzitet Lleida u Španiji

13.04.2021 - 10:10

Otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata i nastavnika Univerziteta u Bihaću u zimskom i ljetnom semestru akademske 2021/2022. godine na Univerzitetu Lleida u Španiji iz oblasti računarstva, mašinstva, građevinarstva, sporta, engleskog jezika, turizma i poslovne ekonomije a u sklopu Erasmus+ ICM programa. Na zvaničnom linku dostupna je ponudu predmeta na engleskom jeziku.

Procedura prijave za studente
Sve prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću. Zainteresirani studenti se prijavljuju putem emaila: alma.bosnic@unbi.ba (dostavlja se email u kojem se iskazuje interes za prijavu na Univerzitet Lleida unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar akademske 2021/2022. godine, navodi se godina studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem se studira, te odsjek na koji se prijavljuje na instituciji domaćinu, zatim motivaciono pismo na engleskom jeziku, uz obaveznu napomenu da li se već učestvovalo u nekom od programa razmjene ili ne, te dokaz o poznavanju engleskog jezika B1 (u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane Univerziteta u Bihaću; obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju na navedenu email adresu). Selekcija prijavljenih kandidata će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije. Nominirane studente će nakon toga kontaktirati Erasmus+ koordinator sa partnerskog univerziteta sa tačnim uputama za dostavljanje neophodnih dokumenata. 

Procedura prijave za nastavnike
Nastavno osoblje dostavlja email na alma.bosnic@unbi.ba u kojem iskazuje interes za prijavu na Univerzitet Lleida unutar Erasmus+ ICM programa za zimski ili ljetni semestar 2021/2022. godine, CV na engleskom jeziku, iskaz o korištenju programa razmjene u toku aktuelne akademske godine (ukoliko je korišteno), pozivno pismo od institucije domaćina, plan predavanja ovjeren od strane matične institucije i institucije domaćina. Kontakt email na instituciji domaćinu za sve neophodne dokumente je incoming@udl.cat. Nastavnici treba da posjeduju minimum B2 nivo znanja engleskog jezika. Selekcija prijavljenih kandidata će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije.

 
Rok za prijavu 25. juni 2021. godine. Zainteresirani kandidati mogu dobiti više informacija putem emaila alma.bosnic@unbi.ba ili telefonski na broj 037226273.