Stipendije za mobilnost studenata i osoblja na Vyatus Magnus univerzitet u Kaunasu, Litvanija

04.11.2022 - 09:30

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je Poziv za prijavu za stipendiranje mobilnosti studenata sva tri ciklusa studija, kao i obuke nastavnika i administrativnog osoblja Univerziteta u Bihaću (ljetni semestar 2022/2023. godina) na Vyatus Magnus univerzitetu u Kaunasu, Litvanija (moguće i učešće na Erasmus+ Staff weeku koje se održava u aprilu 2023. godine). Studijske oblasti  unutar kojih je moguća razmjena su zastupljene na sljedećem linku.

Procedura prijave za studente
Sve prijave se dostavljaju na email adresu alma.bosnic@unbi.ba gdje se iskazuje interes za prijavu na Vyatus Magnus univerzitet u Kaunasu unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar 2022/2023. godine, navodi se godina studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem se studira, te odsjek na koji se prijavljuje na instituciji domaćinu, zatim motivaciono pismo na engleskom jeziku, obavezna napomena da li je već uzeto učešće u nekom od programa razmjene ili ne, te dokaz o poznavanju engleskog jezika (u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane matičnog Univerziteta (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju UNBI na navedenu email adresu). Mjesečna stipendija iznosi 800 eura (5 mjeseci) + 275 eura za putne troškove (ukoliko se koristi opcija Green travel – bus, automobil, voz, naknada za put je 320 eura).

Procedura prijave za osoblje
Nastavno, odnosno administrativno osoblje dostavlja mail na alma.bosnic@unbi.ba u kojem iskazuje interes za prijavu na Vyatus Magnus univerzitet u Kaunasu unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar 2022/2023. godine (moguća prijava i za Staff week), CV na engleskom jeziku, iskaz o korištenju programa razmjene u toku aktuelne akademske godine (ukoliko je korišteno), pozivno pismo od institucije domaćina, plan predavanja/obuke ovjeren od strane matične institucije i institucije domaćina. Kontakt email na instituciji domaćinu za sve neophodne dokumente je Egle.Januskeviciene@vdu.lt i erasmus.zua@vdu.lt. Nastavnici treba da posjeduju minimum B2 nivo znanja engleskog jezika. Dnevnica za osoblje iznosi 140 eura + 275 eura za putne troškove (5 dana + 2 dana puta). Ukoliko se koristi opcija Green travel – bus, automobil, voz, naknada za put je 320 eura + dodatne dvije dnevnice, ukupno devet dana. 

Selekcija prijavljenih kandidata (studenata i osoblja) će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije. Rok za prijavu uz svu traženu dokumentaciju je srijeda, 16.11.2022. godine.