Stipendija za studiranje na visokoškolskim ustanovama Ruske Federacije za 2021/22. godinu

10.02.2021 - 09:10

Ruska Federacija dodjeljuje državne stipendije za studiranje na visokoškolskim ustanovama za 2021/22. godinu. Detaljne informacije o stipendijama moguće je naći na web-stranici Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, i to u odjeljku „obrazovanje u Rusiji“. Registracija zainteresiranih kandidata u elektronskom sistemu prijema dokumenata, otvorena je od 20. januara do 20. februara 2021. godine.