Stipendija Fondacije budućnosti u BiH

19.11.2019 - 09:00

Fondacija budućnosti u BiH je u partnerstvu sa MarketMakers pokrenula “Making Markets work for the new generation in Bosnia and Herzegovina” jedan od najvećih mentorskih programa za mlade u regiji. Stipendija omogućava priliku rada sa vrhunskim mentorima i mladim profesionalcima iz IT/STEM oblasti kroz razne aktivnosti Fondacije. Mentori_ce ovog programa su mladi profesionalci i stručnjaci što će studentima omogućiti da se dobiju direktan uvid u IT/STEM svijet i karijeru. Glavni dio programa čini karijerno, tehničko i lidersko mentorstvo na osnovu potreba učesnika kroz mjesečne sastanke sa mentorima. U periodu od decembra 2019. godine do augusta 2020. godine, 200 mladih osoba iz svih krajeva Bosne i Hercegovine će proći kroz mentorstvo u kombinovanom formatu učenja koji podrazumijeva radionice, događaje face-to-face kao i online učenje.

Zainteresovani studenti se mogu samostalno prijaviti putem aplikacione forme, najkasnije do nedjelje 24. novembra 2019. godine do 23:59h.

Sve dodatne informacije moguće je dobiti putem elektronske pošte.