Sastanak predstavnika Tehničkog fakulteta i firme Blum

24.02.2023 - 16:00

U četvrtak 23. februara 2023. godine, na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću održan je sastanak sa Amarom Đumišićem iz firme Blum. Sastanak se odnosio na saradnju Drvno industrijskog odsjeka i pomenute firme s ciljem jačanja edukacije studenata i privrednih subjekata. Na sastanku su razmatrane različite mogućnosti koje bi mogle biti realizirane kroz buduću saradnju, a poseban naglasak stavljen je na projekte koji bi se odnosili na poboljšanje kvalitete obrazovanja na Tehničkom fakultetu te na pružanje mogućnosti studentima da steknu praktična znanja i iskustva kroz rad u okviru Blumovih proizvodnih procesa. Predstavnici Tehničkog fakulteta istaknuli su važnost saradnje s privrednim subjektima poput Bluma, a koji imaju bogato iskustvo i znanje u područjima koja se kroz nastavne silabuse obrađuju na Fakultetu.