Samra Mujanić odbranila doktorsku disertaciju na Sveučilištu u Zadru

13.12.2019 - 08:55

Samra Mujanić, viša asistentica na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću je 5. decembra 2019. godine na Sveučilištu u Zadru odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom “Fonologija i morfologija govora bihaćkoga područja” i time stekla akademski stepen doktorice nauka iz područja Humanističke nauka, naučno polje Filologija.

Disertacija je odbranjena pred komisijom u sastavu dr. sc. Mijo Lončarić; red. prof. dr. sc. Josip Lisac (mentor); van. prof. dr. sc. Marijana Tomelić-Ćurlin i red. prof. dr. sc. Đuro Blažeka (komentor).

Kolegica Mujanić je time kadrovski osnažila Odsjek za bosanski jezik Pedagoškog fakulteta i Univerzitet u Bihaću, a njen istraživački rad značajan je doprinos budućim istraživačima i studentima.