Međunarodna konferencija RIM 2019

27.08.2019 - 12:37

Od 18. do 20. septembra 2019. godine u Sarajevu će se održati 12. po redu međunarodna konferencija RIM 2019. Ona predstavlja najveću i najstariju međunarodnu konferenciju u organizaciji Univerziteta u Bihaću i Tehničkog fakulteta. Sa tradicijom od preko 20 godina RIM je izrastao u respektabilan događaj na kojeme će ovaj put učešće uzeti preko 200 naučnika, profesora, stručnjaka iz raznih oblasti iz Evrope, Azije i Sjeverne Amerike. 

Ove godine se očekuje preko 150 radova iz 7 tematskih područja i to: istraživanja i razvoja proizvodnih sistema i tehnologija u mašinskom inženjerstvu; istraživanja i razvoja drvno-industrijske proizvodnje; tehnologije i tehnike u elektrotehnici, elektronici, računarstvu i informatici; razvoja proizvodnje u građevinarstvu; moderne tehnike i tehnologije u tekstilnoj i odjevnoj industriji; visoke tehnologije šire primjene; pravnih i ekonomskih okvira postizanja evropskih standarda te održivog razvoja; zaštita životne sredine i sistema kvaliteta.
 
Zbornik sažetaka svih prihvaćenih radova biće štampan na bosanskom i engleskom jeziku a jedan broj originalnih radova izloženih na konferenciji biće predložen za objavljivanje u jednoj od dvje edicije: „Unmanned Aerial Vehicles in Smart cities“ (Springer) i „IoT Technologies in Smart-Cities“ (IET). Pored naučnog dijela, na konferenciji će biti održano i nekoliko okruglih stolova iz poslovnog svijeta. Pored generalnog sponzora Vlade USK, konferenciju kao i prošli put prati i Hrvatski drvni klaster, te druge kompanije sa USK i Bosne i Hercegovine.

Otvaranje konferencije biće intonirano sa nekoliko keynote govornika, a koji će prezentirati najnovija dostignuća iz pomenutih tematskih oblasti konferencije. Pored toga na konferenciji se očekuje i značajan broj učesnika – studenata, istraživača, akademskih radnika, stručnjaka i praktičara – koji će pratiti i sudjelovati u razmjeni saznanja.