Reilley Bergin Wilson, studentica doktorskog studija na New York City University boravila na Univerzitetu u Bihaću

26.08.2019 - 12:00

U periodu od 1.2. do 31.8.2019. godine na Univerzitetu u Bihaću je boravila studentica doktorskog studija na New Yotk City University, Reilley Bergin Wilson. Njen istraživački projekat naziva «Promjena geografije djetinstva u Bihaću, Bosna i Hercegovina» traga za promjenom lokalne mobilnosti djece u odnosu na lokalne, nacionalne i međunarodne prilike. Ujedno, njeno istraživanje rasvjetljava  uticaj lokalnih geografija djetinstva utiču i grade budućnost koju djeca i odrasli zamišljaju kao moguću. Uz podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, Reilley je prikupljala priče lokalne djece i njihovih staratelja, uzimajući u obzir širi kontekst društvenih, političkih i ekonomskih prilika. Zadnjih par godina, Reilley je bila čest gost u našem gradu kako bi se upoznala sa lokalnom zajednicom, te je sarađivala sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Bihaću. Na kraju svoga boravka u Bihaću, Reilley je održavanjem predavanja i radionica podijelila svoje istraživačke rezultate sa studentima i osobljem Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću.