Razmjena studenata sa Univerzitetom u Mariboru unutar Erasmus+ programa

29.10.2019 - 09:00

Otvoren je poziv na program stipendiranja mobilnosti studenata prvog i drugog ciklusa Univerziteta u Bihaću sa Univerzitetom u Mariboru za akademsku 2019/2020. godinu u sklopu Erasmus+ ICM programa. Ponuđene oblasti sa više detaljnih informacija dostupne su na web-stranici Univerziteta u Mariboru. Poziv, uz objašnjenje o načinu prijave i potrebnim dokumentima dostupan je na sljedećem linku.

Sve prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću a rok za prijavu je 18.11.2019. godine. Do toga datuma potrebno je putem emaila dostaviti interes za prijavu za studiranje na Univerzitetu u Mariboru unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar 2019/20. godine, pri čemu je važno navesti godinu studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem se studira, te odsjek na koji se prijavljuje na Univerzitetu u Mariboru, motivaciono pismo na engleskom jeziku, te obavezna napomena da li je kandidat_kinja već učestovao_la u nekom od programa razmjene ili ne. Selekcija prijavljenih kandidata_kinja će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije.

Više informacija moguće je dobiti u Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću putem telefona na 037226273 a prijave se mogu obaviti putem emaila alma.bosnic@unbi.ba.