Razmjena studenata, nastavnog i neastavnog osoblja na Kutahya Dumlupinar univerzitet u Turskoj

31.10.2022 - 12:15

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je poziv za prijavu na program stipendiranja kreditne mobilnosti studenata 1. i 2. ciklusa studija, nastavnog i nenastavnog osoblja sa Univerziteta u Bihaću (samo obuka) tokom ljetnog semestra akademske 2022/2023. godinu na Kutahya Dumlupinar univerzitetu u Turskoj. Moguća je prijava na sljedeće oblasti: engleski jezik  i književnost, islamske studije, fizika, matematika, predškolski odgoj, osnovno obrazovanja, sport i tjelesni odgoj, elektrotehnika. Sve prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću. 

Procedura za prijavu studenata
Zainteresirani studenti se prijavljuju Uredu za međunarodnu saradnju UNBI putem emaila: alma.bosnic@unbi.ba do 25.11.2022. godine (dostavlja se mail u kojem se iskazuje interes za prijavu na Kutahya Dumlupinar univerzitet unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar 2022/2023.godine, navodi se godinu studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem se studira, te odsjek na koji se prijavljujete na instituciji domaćinu, zatim motivaciono pismo na engleskom jeziku uz obaveznu napomena da li se već učestovalo u nekom od programa razmjene ili ne, te dokaz o poznavanju engleskog ili turskog jezika (za testiranje engleskog jezika javiti se u Ured na gore navedenu mail adresu). Mjesečna stipendija iznosi 800 eura, a jednokratni iznos od 275 eura pokriva troškove puta. 

Procedura za prijavu osoblja
Zainteresirano nastavno i nenastavno osoblje se prijavljuju Uredu za međunarodnu saradnju UNBI putem emaila alma.bosnic@unbi.ba do 25.11.2022. godine (dostavlja se mail u kojem se iskazuje interes za prijavu na Kutahya Dumlupinar univerzitet unutar Erasmus+ programa razmjene (obuka), CV na engleskom jeziku, iskaz o korištenju programa razmjene u toku aktuelne akademske godine (ukoliko je korišteno), pozivno pismo od institucije domaćina, plan rada ovjeren od strane matične institucije i institucije domaćina. Kontakt na instituciji domaćinu je mail: iro@dpu.edu.tr. Dnevnica za osoblje iznosi 140 eura + 275 eura za putne troškove (5 dana + 2 dana puta).

Selekcija prijavljenih kandidata (studenata i osoblja) će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije.