Razmjena studenata i osoblja na Univerzitet Eskişehir Osmangazi

28.12.2022 - 10:00

Otvoren je poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Prvog i Drugog ciklusa studija Univerziteta u Bihaću, kao i nastavnog odnosno administrativnog osoblja (obuka) tokom ljetnog semestra 2022/2023. godine na Univerzitet Eskişehir Osmangazi u Turskoj. Oblast unutar koje je moguće izvršiti prijavu je ekonomija. 

Procedura prijave za studente
Sve prijave se dostavljaju na email adresu alma.bosnic@unbi.ba gdje se iskazuje interes za prijavu na Univerzitet Eskişehir Osmangazi unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar 2022/2023. godine; navodi se godina studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem se studira; odsjek na koji se prijavljuje na instituciji domaćinu; motivaciono pismo na engleskom jeziku, uz obaveznu napomenu da li je već uzeto učešće u nekom od programa razmjene ili ne; dokaz o poznavanju engleskog jezika (u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću). Mjesečna stipendija iznosi 800 eura, a naknada za putni trošak 275 eura. Više informacija dostupno je na linku zvaničnoe web-stranice.

Procedura prijave za osoblje
Nastavno i administrativno osoblje dostavlja mail na alma.bosnic@unbi.ba u kojem se iskazuje interes za prijavu na Univerzitet Eskişehir Osmangazi unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar 2022/2023. godine; CV na engleskom jeziku, iskaz o korištenju programa razmjene u toku aktuelne akademske godine (ukoliko je korišteno), pozivno pismo od institucije domaćina, plan obuke ovjeren od strane matične institucije i institucije domaćina. Kontakt email na instituciji domaćinu za sve neophodne dokumente je erasmus@ogu.edu.tr. Nastavnici treba da posjeduju minimum B2 nivo znanja engleskog jezika. Dnevnica za osoblje iznosi 140 eura, a naknada za putni trošak je 275 eura (5 dana + 2 dana puta). 

Rok za prijavu uz svu traženu dokumentaciju je ponedjeljak 23.1.2023. godine. Selekcija prijavljenih kandidata će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije.