Razmjena studenata i osoblja na Univerzitet Eskişehir Osmangazi u Turskoj

26.10.2021 - 15:20

Unutar Erasmus+ ICM programa otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Prvog i Drugog ciklusa studija Univerziteta u Bihaću, kao i nastavnog/administrativnog osoblja tokom ljetnog semestra 2021/2022. godine na Univerzitet Eskişehir Osmangazi u Turskoj. Oblast unutar koje se može izvršiti prijava je ekonomija. 
 

Procedura prijave za studente
Sve prijave se dostavljaju na email adresu alma.bosnic@unbi.ba gdje se iskazuje interes za prijavu na Univerzitet Eskişehir Osmangazi unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar 2021/2022. godine, navodi se godina studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem se studira, te odsjek na koji se prijavljuje na instituciji domaćinu, zatim motivaciono pismo na engleskom jeziku, obavezna napomena da li je već uzeto učešće u nekom od programa razmjene ili ne, te dokaz o poznavanju engleskog jezika (u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane matičnog Univerziteta te se potrebno obratiti Uredu za međunarodnu saradnju na gore navedenu mail adresu).  

Mjesečna stipendija iznosi 800 eura, a naknada za putni trošak 275 eura.  

Više informacija dostupno je na sljedećem linku
 

Procedura prijave za osoblje
Nastavno/administrativno osoblje dostavlja mail na alma.bosnic@unbi.ba u kojem iskazuje interes za prijavu na Univerzitet Eskişehir Osmangazi unutar Erasmus+ ICM programa za zimski ili ljetni semestar; CV na engleskom jeziku, iskaz o korištenju programa razmjene u toku aktuelne akademske godine (ukoliko je korišteno), pozivno pismo od institucije domaćina, plan predavanja/obuke ovjeren od strane matične institucije i institucije domaćina. Kontakt email na instituciji domaćinu za sve neophodne dokumente je erasmus@ogu.edu.tr. Nastavnici treba da posjeduju minimum B2 nivo znanja engleskog jezika. 

Dnevnica za osoblje iznosi 140 eura + 275 eura za putne troškove (5 dana + 2 dana puta)  

Rok za prijavu uz svu traženu dokumentaciju je četvrtak, 25.11.2021. godine. Selekcija prijavljenih kandidata će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije.