Razmjena studenata i nastavnika na Vyatus Magnus Univerzitetu u Kaunasu u Litvaniji

04.11.2020 - 07:10

U sklopu Erasmus+ ICM programa, otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata sva tri ciklusa studija, kao i obuke nastavnika Univerziteta u Bihaću ka Vyatus Magnus univerzitetu u Kaunasu (Litvanija). Mobilnost je planirana za ljetni semestar 2020/2021. godine a studijske oblasti unutar kojih je moguća razmjena su pobrojane na sljedećem linku.

Zainteresirani studenti svoje prijave se dostavljaju na email adresu alma.bosnic@unbi.ba gdje iskazuju interes za prijavu na Vyatus Magnus univerzitet u Kaunasu unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar 2020/2021.godine; navodi se godina studija; prosjek ocjena; odsjek i fakultet na kojem se studira, odsjek na koji se prijavljuje na instituciji domaćinu; motivaciono pismo na engleskom jeziku; obavezna napomena da li je već uzeto učešće u nekom od programa razmjene ili ne; te dokaz o poznavanju engleskog jezika (u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane matičnog univerziteta (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju na gore navedenu mail adresu). Mjesečna stipendija iznosi 800 eura (5 mjeseci) + 275 eura za putne troškove.

Zainteresirano nastavno osoblje dostavlja takođe mail na alma.bosnic@unbi.ba u kojem iskazuje interes za prijavu na Vyatus Magnus univerzitet u Kaunasu unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar 2020/2021.godine; CV na engleskom jeziku; iskaz o korištenju programa razmjene u toku aktuelne akademske godine (ukoliko je korišteno); pozivno pismo od institucije domaćina; plan obuke ovjeren od strane matične institucije i institucije domaćina. Kontakt email na instituciji domaćinu za sve neophodne dokumente je Egle.Januskeviciene@vdu.lt i/ili erasmus.zua@vdu.lt. Nastavnici treba da posjeduju minimum B2 nivo znanja engleskog jezika. Dnevnica za osoblje iznosi 140 eura + 275 eura za putne troškove (5 dana + 2 dana puta)

Selekcija prijavljenih kandidata (studenata i osoblja) će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije a rok za prijavu uz svu traženu dokumentaciju je srijeda, 23.11.2020. godine.