Razmjena studenata i nastavnika na Univerzitetu u Lleidi, Španija

18.09.2023 - 08:30

U okviru Erasmus+ ICM programa otvoren je Poziv za prijavu na stipendiranje mobilnosti studenata i nastavnika Univerziteta u Bihaću (ljetni semestar akademske 2023/2024. godine) na Univerzitetu u Lleidi iz oblasti računarstva, mašinstva, građevinarstva, sporta, engleskog jezika, turizma i poslovne ekonomije. Na sljedećem linku moguće je pogledati ponudu predmeta na engleskom jeziku.
 
Procedura prijave za studente
Sve prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću. Zainteresirani studenti se prijavljuju putem emaila: alma.bosnic@unbi.ba (dostavlja se mail u kojem se iskazuje interes za prijavu na Univerzitetu u Lleidi unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar akademske 2023/2024. godine, navodi se godina studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem se studira, te odsjek na koji se prijavljuje na instituciji domaćinu, zatim motivaciono pismo na engleskom jeziku, obavezna napomena da li se već učestvovalo u nekom od programa razmjene ili ne, te dokaz o poznavanju engleskog jezika B1 (u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane matičnog Univerziteta u Bihaću; obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju na gore navedenu mail adresu). Selekcija prijavljenih kandidata i kandidatkinja će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije. Nominirane studente će nakon toga kontaktirati Erasmus+ koordinator sa partnerskog univerziteta sa tačnim uputama za dostavljanje neophodnih dokumenata.
 
Procedura prijave za nastavnike
Nastavno osoblje dostavlja mail na alma.bosnic@unbi.ba u kojem iskazuje interes za prijavu na Univerzitetu u Lleidi unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar 2023/2024. godine, CV na engleskom jeziku, iskaz o korištenju programa razmjene u toku aktuelne akademske godine (ukoliko je korišteno), pozivno pismo od institucije domaćina, plan predavanja ovjeren od strane matične institucije i institucije domaćina. Kontakt email na instituciji domaćinu za sve neophodne dokumente je incoming@udl.cat. Nastavnici treba da posjeduju minimum B2 nivo znanja engleskog jezika. Selekcija prijavljenih kandidata će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije. Rok za prijavu je utorak, 31. oktobra 2023. godine.
 
Zainteresirani kandidate i kandidatkinje mogu dobiti dodatne informacije putem emaila na alma.bosnic@unbi.ba ili na 037226273.