Raspisan konkurs za stručnjake

07.07.2020 - 14:00

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta objavila je javni konkurs za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Stručnjaci se biraju u četiri kategorije: stručnjaci–predstavnici akademske zajednice u Bosni i Hercegovini, stručnjaci-predstavnici privrede i prakse, studenti i međunarodni stručnjaci i to za naučne / umjetničke oblasti, navedene u konkursu. Više detalja dostupno je na web-stranici Agencije.