Prva međunarodna izložba edukacije i karijere BakuEduCa Expo 2020

12.02.2020 - 12:00

Otvoreni su pozivi za Prvu međunarodnu izložbu edukacije i karijere BakuEduCa Expo 2020 a koja će se održati u Baku (Azerbejdžan) 25. i 26. augusta 2020. godine. Rok za registraciju je 1. juni 2020. godine. Više informacija o izložbi dostupno je na linku.