Promocija udžbenika "Mobbing u teoriji i zakonodavstvu Bosne i Hercegovine"

24.02.2022 - 15:10

U Gradskoj galeriji Bihać je u petak 18. februara 2022. godine upriličena promocija univerzitetskog udžbenika Mobbing u teoriji i zakonodavstvu Bosne i Hercegovine autorice doc. dr. sc. Jasmine Bešlagić, docentice na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Udžbenik plod je višegodišnjeg istraživanja na temama vezanim uz ugrožavanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava i sloboda u društvu, sa posebnim akcentom na kršenje ljudskih prava i sloboda unutar radnog odnosa i u vezi s njim. U svom istraživačkom poduhvatu autorica je najviše pažnje posvetila pojavi mobbinga na radnom mjestu kao jednom od najdrastičnijih oblika ugrožavanja dostojanstva čovjeka u radnom odnosu. Autorica je problematiku mobbinga u udžbeniku podijelila u tri dijela, pa je tako u prvom dijelu obradila pitanje zaštite dostojanstva radnika uopšte, u drugom dijelu je ponudila teorijski multidisciplinarni osvrt na mobbing na radnom mjestu, a u trećem dijelu je predstavila analizu pozitivno-pravnih aspekata mobbinga, analizirajući pri tome propise unutar nacionalnog zakonodavstva, zatim uporednih nacionalnih zakonodavstava, te analizu međunarodnih i evropskih propisa koji tretiraju ovu oblast. Udžbenik su promovisali redovni profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera iz Osijeka prof. dr. sc. Mario Vinković, docentica na Pravnom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru doc. dr. sc. Emina Hasanagić, i docentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću doc. dr. sc. Amna Toromanović.