Prof. dr. sc. Fadil Islamović izabran za novog rektora Univerziteta u Bihaću

05.03.2020 - 09:55

Senat Univerziteta u Bihaću koji je zasjedao u četvrtak 5. marta 2020. godine, razmatrao je završni dio ukupnog procesa izbora za rektora Univerziteta u Bihaću. Nakon provedene procedure, obavljenih rasprava članova Senata, a uvažavajući Odluke drugih organa Univerziteta u Bihaću, Senat je jednoglasno donio Odluku o izboru prof. dr. sc. Fadila Islamovića na poziciju rektora Univerziteta u Bihaću. Prof. dr. sc. Fadil Islamović je nastavnik na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću i dosadašnji v. d. prorektora za nastavu i studentska pitanja.