Prof. dr. Dženana Gačo dobitnica Plakete Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine

18.02.2021 - 08:20

Dana 8. februara 2021. godine, povodom Dana Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine na Univerzitetu u Zenici održana je radna i svečana sjednica. Tokom radnog dijela rektori su analizirali te razmijenili informacije o odvijanju nastave u uslovima pandemije koronavirusa, i pokušali pronaći najbolja rješenja, koja svi zajedno mogu primjeniti za unapređenje nastave na bosanskohercegovačkim univerzitetima.

Na svečanoj sjednici Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine dodijeljene su plakete pojedincima koji su svojim radom i djelovanjem doprinijeli razvoju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji dobitnici plakete za izuzetan doprinos razvoju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini kroz svoj istaknuti rad na stručnom, naučnom i nastavnom polju te širenju ugleda univerziteta u zemlji i svijetu su: prof. dr. Dženana Gačo, prof. dr. Milan Kulić, prof. dr. Rajko Kuzmanović, prof. dr. Fuad Ćatović, prof. dr. Vlado Majstorović, prof. dr. Mitar Novaković, prof. dr. sc. Sabahudin Ekinović, prof. dr. Miloš Trifković i prof. dr. Stefan Sunarić (posthumno).