Prof. dr. Bahrudin Hrnjica gostuje na Univerzitetu Bilim Antalija u Turskoj

26.05.2021 - 09:30

U sklopu ERASMUS+ programa mobilnosti i razmjene nastavnog osoblja između Univerziteta u Bihaću i Univerziteta Bilim Antalija, prof. dr. Bahrudin Hrnjica će 26., 27. maja i 2. juna ove godine održati predavanja na nekoliko tema iz područja modeliranja, mašinskog i dubokog učenja i njihove primjene u inžinjerstvu za studente prvog i drugog ciklusa ovog turskog univerziteta. Predavanja će se održati online putem platforme Microsoft Teams. Prof. dr. Hrnjica je nastavnik Mašinskog odsjeka na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću.