Predstavnice UNBI-ja na Erasmus+ sedmici akademske razmjene na Poitiers univerzitetu u Francuskoj

06.05.2022 - 14:55

U okviru Erasmus+ međunarodne sedmice akademske razmjene u organizaciji Poitiers univerziteta u Francuskoj, u periodu od 21. do 25. marta 2022. godine boravile su predstavnice Univerziteta u Bihaću prof. dr. Vildana Pečenković i prof. dr. Amira Dervišević. Osim Univerziteta u Bihaću, učešće su uzeli i drugi javni i privatni univerziteti iz Bosne i Hercegovine. U okviru programa organizirana je konferencija pod naslovom Conferece on Teaching Environment: LWULT language teaching od teaching foreign languages to learners from minority language. Na konferenciji su predstavljeni radovi čija je tema poučavanje jezika i iskustva nastavnika i studenata koji uče strane jezike. Učešće na konferenciji uzeli su istraživači iz Bosne i Hercegovine ali i drugih evropskih zemalja. Tokom boravka u Francuskoj razgovaralo se o načinima kako da se francuski jezik uključi u studijske programe na univerzitete u Bosni i Hercegovini dakle i na Univerztet u Bihaću, te načinima kako da se poboljša razmjena nastavnika i studenata između Poitiers univerziteta i univerziteta u Bosni i Hercegovini. Profesorice Pečenković i Dervišević iskoristile su svoj boravak na Poitiers univerzitetu da bi razgovarale o mogućnostima saradnje između odjeljenja koji proučavaju južnoslavenske jezike i književnosti na ovoj francuskoj visokoškolskoj instituciji i Odsjeka za bosanski jezik i književnosti na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću.